انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

شب غزل با محبوب اله محبوب در رستورانت افغانی

شب غزل با هنرمند محبوب افغانستان محبوب اله محبوب در رستورانت افغانی لیلیهولمن

طبله نواز صبور ماهر ، کیبورد نواز رمان حساس

روز شنبه مورخ 4 می از ساعت 18.00 الی 01.00

0762610072قیمت تکت دخولی: 250 کرون ،با غذا و( وی آی پی)  450 کرون ،برای اطفال زیر سن 12 مبلغ 150 کرون، شماره تماس

Lämna ett svar