انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

شب شعر و موسيقي

شب ” شعر و موسيقي ” بمناسبت ارجگذاری ازکارهای دو ستاره ای درخشان از آسمان پهناور موسیقی ای افغانستان استاد ” سراهنگ  ، و احمد ظاهر” با اجراي آهنگ هاي زيبا توسط هنرمندان جوان وبا استعداد افغان هريک حارث جان امير

  فايز جان امير ، مسعود جان ، سهراب جان حليم ، ضيا رهين ، عظيم حساس ، ادريس جان کوهستاني و نوازندگي طبله توسط ارمان جان کوهستاني  و يحي جان احمد زي و نواختن کيبورد توسط رومان جان حساس و اشتراک گسترده افغانها بتاريخ 13 جون از ساعت پنج

عصر الي ده و نيم شب در رستورانت افغانها واقع ليدينگو  داير گرديد  

گزارش مفصل بعدا نشر ميگردد 
 

در هنگامۀ بهار، هنگامی که گلهای دیگر در اوج شگوفایی و طراوت قرار داشت، دو گل از باغستان هنر افغانستان ناگهان به خزان رفت، پژمرد و در ظاهر به خاک پیوست ولی عطر خوشگوار آنها ابدی شد و همواره مشام دوستداران موسیقی را تازه میسازد
سراهنگ سرتاج و بابای موسیقی ای کلاسیک افغانستان که با آهنگهای زیبایش دل از دلدادگان به اشعار بیدل میربود، نواختن موسیقی را از بابایش استاد غلام حسین سراهنگ به ارث برد ولی در همانجا نایستاد بلکه رفت و آنرا انکشاف داد تا به قله رسید و الگو گردید و نام خودرا در تاریخ هنر ماندگار ساخت
این گل زیبا در سال 1924 در باغچه ای غلام حسین از خاک خرابات بیرون رست و دست باغبان ماهر گلنواز او را پرورش و از جویبار موسیقی به او آب نوشانید تا جا ییکه به گل سرسبد گلستان موسیقی ای هند و پاکستان و افغانستان تبدیل شد
استاد لقبهای ” سرتاج موسیقی” ، ”بابای موسیقی” و ” شیر موسیقی” را کسب نمود و در مدت پنجاه و نه سال زندگی ای پر بارش موسیقی کلاسیک را به اوج رساند ولی چنگال خشمگین مرگ اورا مجال بیشتر نداد و حنجره ای زیبای او را فشرد، سرانجام درسال 1983 با باغستان هنر وداع گفت و صاحبدلان را بیدل ساخت

http://www.youtube.com/watch?v=bPSucuHMMPs

    
:اما گل دیگر
احمد ظاهر که به یکبارگی شگفت و شگفتی آفرید و تحول تازه ایجاد کرد، او پرده های بندگی را درید و شرط هارا کنار گذاشت

زندگی آخر سرآید بندگی در کار نیست
بندگی گرشرط باشد زندگی در کار نیست

او هم گل بود و هم بلبل،  ظاهرچون گل داشت و صدایش چون بلبل
احمدظاهر در سال1946چون آفتاب کوچکی از پشت ابر نارسایی ها درخشید و بمرور زمان درخشندگی اش بیشتر و بیشتر شد و کودکی را پشت سر گذاشت و بال درآورد ودر افق موسیقی به پرواز آغاز کرد. این پرنده ای زیبا دانه های مروارید را از جاهای دیگر جهان با منقار خویش به لانه ای اصلی اش انتقال داد و آنهارا در کنار مروارید ها وطنی قرار داد و ازآن گلوبند زیبایی ساخت که دوشیزه ای زیبای موسیقی افغانستان را واداشت که به عشوه گری بپردازد و نقش جدید آماتور را بازی نماید
او بر خلاف پدرش دوکتور ظاهر که اهل سیاست بود و زمانی فرد دوم مملکت، به موسیقی رو آورد و با استعداد سرشار و سلیقه ای قشنگی که داشت زود رشد کرد و به مطرح ترین و محبوب ترین خواننده ای نسل جوان کشور در زمان خویش مبدل گردید
آواز او گوشهارا مینواخت و دلهای پژمرده را تازه میکرد و از هرجا ترنم او به گوش میرسید و به طرز عجیبی بالای قلبها تاثیر گذار بود. میگویند موسیقی غذای روح است ولی آواز احمد ظاهر لذت این غذارا بیشتر میساخت .افسوس که اژدهای انتقام اورا مهلت نداد و تازه سی و سه بهار از عمرش گذشته بود که در سال 1979 بدستور فرد شروری که همه ابزارهای قدرت را بدست داشت مرموزانه بقتل رسید و دلهای تازه شاد شده ای علاقمندان آوازش را دوباره پژمرده ساخت و آنهارا به سوگ مرگش نشانید
بمناسبت پاسداشت وارجگذاری ازکارهای این دو ستاره ای بی رقیب هنر، انجمن افغانها شب شعر و موسیقی ای را به اشتراک هنرمندان با استعداد افغان در شهر ستوکهولم  تدارک ديده است . از شاعران و ادیبان به زبانهای دری ، پشتو و ازبکی دعوت بعمل میاوریم که درین محفل فرهنگی حضور به هم رسانند و داشته های خودرا به خوانش بگیرند

تاریخ برگزاری ای محفل: يکشنبه مورخ 13 جون 2010
آغاز برنامه : ساعت 16.00
محل : رستورانت افغاني ” کنتاريلن ” واقع کمون  ليدينگو
آدرس
Högsätravägen 18
Restaurang : Kantarellen
Lidingö
تذکر: غذا با تخفيف بي سابقه  شامل برنامه ميباشد
از تمام هموطنان عزيز احترمانه تقاضا ميگردد که غرض اشتراک در برنامه و سفارش غذا به شماره هاي زير تماس بگيرند
0738998176، 0737705098، 0736413617 و 0707121388

انجمن افغانها در سويدن

Lämna ett svar