انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

سمیر سخی زاده یک پناهجو افغان در خطر شدید دیپورت قرار دارد

سمیر سخی زاده در نامه خود مینویسد

سلام آقای نسیم سحر ، شما در شماره من زنگ نزدید ، من شماره خود را برایتان روان کردم . دیروز باز میخواستند دیپورتم کنند . لینک زیر را غزض نشر برایتان ارسال میکنم 

 

سمیر سخی زاده یک پناهجو افغان که تقریبا به مدت ۲سال است که از دولت سویدن درخواست پناهندگی کرده ،ولی دولت سویدن ،اداره مهاجرت از درخواست پناهندگی سمیر سخی زاده ممانعت کرده و تصمیم به دیپورت سمیر دارد پولیس سویدن تا الان ۲بار سمیر را به سمت دیپوت به داخل هواپیما(طیاره ) هدایت کردند ولی سمیر جان خوشبختانه از دیپورت خودش جلوگیری کرده. بازداشتگاه( نظارتخانه ) فلن مدت ۴۰ روز میشود که سمیر سخی زاده را تحت مراقبت دارند ،و در طول این مدت سمیر دو بار مورد خطر دیپورت بسمت افغانستان قرار گرفت 

، یک بار پنجشنبه ۲۸ فبروری ۲۰۱۳ – ۱۳۹۱ سمیر سخی زاده را به فرودگاه( میدان هوایی ) آرلاندا_استکهلم انتقال دادند و به داخل طیاره بردند، اما خوشبختانه و با مقاومت زیاد سمیر و تلاش بسیار زیادش از این دیپورت جلوگیری شد و سمیر را مجدد به بازداشتگاه( نظارتخانه )  فلن انتقال داده در طول این مدت تحت کنترول شدید از سوی مسوولین اداره مهاجرت قرار داشت و تا تاریخ شنبه ۱۶ مارچ ۲۰۱۳ – ۲۶( ۱۳۹۱) مجدد بدون آگاهی و خبر دادن از قبل سمیر را به سمت دیپورت شدن بردند. صبح روز شنبه به اتاق سمیر آمدند و همراه با قرص ( تابلیت )و یک گیلاس که میتوان حدس زد که منظورشان از این کار چیست ولی سمیرجان از هوش و زکاوت بالایی داراست ، سمیر قرص خود را زیر زبان خود قرار داد و نخورد. ساعت ۱۳:۰۰ مامورین پولیس که تعدادشان به ۸ نفر میرسید و یک دکتر با دو ماشین سمیر را به سمت فرودگاه آرلاندا انتقال دادند. ساعت ۱۵:۰۰ سمیر سخی زاده را با یک طیاره شخصی جت” ،با تعداد چند تن از مامورین پولیس وهمراه یک داکتر که تعدادشان به ۶ نفر میرسید ،به سمت ( فنلاند ) کشور همسایه سویدن بردند ” .سمیر را با زور و بد رفتاری بطور ناجوانمردانه مورد شکنجه قرار دادند همراه با دستبند و در طول این مدت ۲بار آمپول بیهوشی وقرص همراه با مواد بیهوش کننده به سمیر جان دادند تا بتوانند به راحتی سمیر را دیپورت کنند، لازم به ذکر” است قبل از خارج شدن بازداشتگاه( نظارتخانه )  فلن سمیر یک لیوان    ( گیلاس )  پر آبلیمو” خورد” تا مواد بیهوشی و قرص ها که به سمیر تزریق میشود تاثیر گذار نشود” سمیر را دراین مدت تا زمان پرواز در یک زیرزمین بصورت انفرادی تحت مراقبت نگهداشتند تا ساعت ۲۰:۰۰ سمیر را به داخل هواپیما (طیاره )بردند و تحت مراقبت شدید قرار داشت و درب های هواپیما بسته شد و مامورین پولیس خوشحال از اینکه سمیرا دارند میبرند بسمت افغانستان حتا تمام حرکات ریز سمیر تحت کنترول شدید بود ،تا اینکه سمیر یک مرتبه دست خود را مورد جراحت” قرارمیدهد می ایستد فریاد زنان از مسافرین کمک میخواهد وهمراه فریاد زیاد وبا دستان خونین واز مسافرین کمک میخواست تا این که این حرکات سمیر موجب شد از دیپورتش جلوگیری شود و سمیر را به سویدن ،آرلاندا ،لیشوپینگ،و

منبع

http://hamidrezahasaniyavand.blogspot.se/2013/03/blog-post_17.html

افغانهای عزیز

از این پناهجوی افغان که در معرض خطر جدی اخراج اجباری قرار دارد حمایت نموده و اعمال خشونت آمیز پولیس سرحدی و مسوولین دیپورت را در برابر یک پناهجو محکوم کنید  

شماره تیلفون

0769716028

Lämna ett svar