انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

سفیر افغانستان در اوسلو از وضعیت اعتصاب کنندگان در بودین وارسی مینماید

 

دیروز شنبه مورخ 4 می ،محترمه منیژه باختری سفیر افغانستان در کشور های اسکندیناوی در مورد وضعیت پناهجویان افغان که مدتی است به اعتصاب غذایی پرداخته با رئیس انجمن افغانها در سویدن تیلفونی صحبت کرده و جویای احوال اعتصاب کنندگان شد. او که چند روز مصروف همرایی در سفر رئیس جمهور به کشور های فنلند ودنمارک بود، دیروز در صحبت تیلفونی با رئیس انجمن افغانها جناب نسیم سحر تصمیم خود را در مورد اعزام نماینده سفارت به بودین سویدن اظهار نمودو علاوه کرد که او شخصا در زمینه با وزارت خارجه سویدن صحبت کرده است. در صحبتهای تیلفونی مشکلات افغانها ومنجمله اسناد هویتی افغانها و تشدید دیپورت پناهجویان افغان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت . قرار شد که طرح انجمن افغانها به سفارت ارسال شودتا پیشنهاد گرددکه جمهوری افغانستان مانند عراق و ایران از پذیرش پناهجویان افغان که به جبر وزور به افغانستان دیپورت میشوند ، در میدان هوایی کابل خودداری نمایدو قرار شدکه این طرح از طرف تمام نهاد ها مورد حمایت قرار گیرد . این طرح به زودی به تمام نهاد های افغانی در سویدن ارسال خواهد شد

قرار است فردا نماینده سفارت  غرض دیدار از وضعیت اعتصاب کنندگان افغان عازم شهر بودین سویدن شود

Lämna ett svar