انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

سفارت سويدن در اسلام آباد دوباره به کار خود آغاز نموده است

حدود دو هفته قبل سفارت سويدن در اسلام آباد دوباره  آغازبه کار نمود

و دو مطلب ديگر

از اول جولاي امسال قانون اتباع خارجي در رابطه به تقاضاي اقامت در داخل سويدن تغيير کرده و آنعده پناهجويان که طفل دارند، ميتوانند مستقيما در سويدن تقاضاي اقامت نمايند ، بدون آنکه به کشور خود ويا کشور ثاني برگشت نمايند

وبالاخره از اول اگست امسال همه آنهاييکه درخواست پناهندگي در سويدن ميدهند

بطور اتوماتيک اجازه کار دريافت مينمايند،

 

Ambassaden i Pakistan,åter öppen
Från den 18 juni är ambassaden i Islamabad åter öppen.

Lämna ett svar