انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

سفارت افغانستان در استاکهولم تمام مصارف ارسال اجساد به افغانستان را بعهده گرفته است

براساس صحبتی که نماینده انجمن افغانها با یک مقام  سفارت افغانستان در استاکهولم داشت ، سفارت افغانستان در استاکهولم تمام هزینه انتقال اجساد کشته شدگان ( مرحومه حسنیه قریشی مومند با دو طفل خورد سالش ) که در حادثه دلخراش تصادم با قطار باربری به روز شنبه گذشته مورخ 17 جنوری در شمال سویدن  رخ داده بود و هم چنان مصارف سفر و بودوباش همسرمقتوله جناب محمد شکیب مومند در استاکهولم را بعهده گرفته است

 

آقای شکیب مهمند ویزه سویدن را دریافت نمود و بتاریخ 27 جنوری وارد استاکهولم میشود

گفتنی  است که سفارت افغانستان وشخص جناب دوکتور هامی سفیر افغانستان در استاکهولم در قسمت اخذ ویزه سویدن از یونان برای آقای شکیب مهمند غرض اشتراک در مراسم تشیع جنازه مرحومه حسنیه قریشی زحمات فراوان کشیده و قرار است که روز دوشنبه اداره مهاجرت سویدن در قسمت صدور ویزه      سویدن  برای آقای شکیب مهمند تصمیم اتخاذ نماید. هزینه تکت و  اعاشه و اباطه جناب شکیب از طرف سفارت افغانستان پرداخت خواهد شد که  مساله  جمع آوری پول برای این خانواده غم دیده در سویدن از طرف انجمن ها حذف میگردد . انجمن افغانها در سویدن از مقام سفارت افغانستان وشخص دوکتور هامی در این زمینه قدردانی و سپاسگذاری مینماید

  ضرور به یاد دهانی میدانیم که طبق اظهارات مقامات پولیس سویدن اجساد متذکره الی 28 جنوری در شفاخانه غرض مشاهدات طب عدلی باقی خواهند ماند و تاختم مشاهدات طب عدلی هیچ کسی حق بازدید از مقتولین را نخواهند داشت

Lämna ett svar