انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

سرنوشت نا معلوم پناهجویان افغان در یونان

صدها تن از پناهجویان افغان اخیرا به علت بی توجهی دولت یونان به آنها، با برپایی اردوگاهی درمقابل پارلمان این کشور در شهر آتن، تحصن کرده اند. این تعداد از پناهجویان که سالهاست در یونان زندگی کرده اند، می گویند که دولت یونان حقوق بشر را در مورد آنان نادیده گرفته است

پناهجویان افغان مدعی اند که پس از سالها اشتغال و دادن مالیات به کشور یونان هنوز به در خواست های پناهندگی آنها رسیدگی نشده و دولت یونان فقط برگه های اقامت کوتاه مدت به آنها داده که آنهم نیاز به تمدید ماهوار دارد.

این پناهجویان با انتشار نامه از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، خواهان رسیده گی به وضعیت خود در یونان شده اند.

دراین نامه آمده است؛ ما از ترس مرگ و برای حفظ جان خود از افغانستان فرار کرده ایم اما اینجا و دریک کشور اروپایی، با یک مرگ تدریجی مواجه شده ایم، ما از بهداشت ودرمان محروم هستیم و کودکان ما حق رفتن به مدرسه را ندارد.

نایل شکوری، سخنگوی موسسه نور در شهر آتن که با پناهجویان همکاری می کند، می گوید عده ای از این معترضان، از بیش از ده سال پیش منتظر بررسی درخواست پناهندگی خود و دریافت پاسخی از سوی دولت یونان هستند.

پناهجویان معترض می گویند، اگر در خواست آنها برای بررسی پرونده هایشان از سوی دولت یونان پذیرفته نشود، آنها به اعتراضات خود ادامه داده ولب های شان را خواهند دوخت.

ابوذر جلالی یکی از این پناهجویان می گوید، سالها ست که ما از بی سرنوشتی مطلق رنج برده ایم و حقوق ما پایمال شده است. ما این بار اینجا جمع شده ایم تا به این وضع پایان دهیم و مثل انسانهای دیگر آرام زندگی کنیم.

دربیرون از اردوگاه برپا شده، توسط پناهجویان، وضعیت کنونی افغانستان به تصویر کشیده شده است. جنگ، ترور وخفقان، تصویرهایی از حملات انتحاری طالبان و قربانی شدن غیر نظامیان درجنگ.

در یونان نظربه آماری که درسال 2009 توسط وزارت داخله این کشور منتشر شده است، نزدیک به چهل هزار پناهجوی افغان ثبت شده اند. دولت یونان فقط برای 250 نفرآنها پناهندگی داده و برای بقیه گفته شده است که بعد از ختم اقامت کوتاه مدت، یونان را ترک کنند.

در این تابلوها، افغانستان، جهنم روی زمین خوانده شده است. در پلاکارد هایی که دراین محل دیده می شوند، خطاب به کشور های اروپایی گفته شده است؛ ما با بلایی، روبرو هستیم که جامعه جهانی درطول هشت سال با قدرتی که دارد؛ نتوانسته بر آن پیروزشود.

افزایش روز افزون

اعتراض این عده از پناهجویان افغان در حالی صورت می گیرد که صد ها تن دیگر در ماه های اخیر به یونان رسیده و در وضعیت بسیار نگران کننده ای در پارکها ومحوطه ای کلیسا ها زندگی می کنند. آنها متظرند، تا به شکل غیرقانونی خود را به کشورهای دیگر اروپایی برسانند.

پارک الکساندرا در مرکز آتن جایی است که دراین شبهای سرد تعداد زیادی ازفامیل های پناهجوی افغان را در خود جا داده است. کودکان این پناهجویان به دلیل نبودن غذای کافی به سوء تغذیه مبتلا شده اند. هرروز که می گذرد وهوا سردتر می شود این کودکان با وضعیت خطرناک تری مواجه می شوند.

خانم فرزانه که با شوهر و چهار فرزندش ازولایت قندهار فرار کرده و مدت سه ماه است به یونان رسیده، در پارک الکساندرا زندگی می کند، می گوید؛ جنگ های مداوم و قوت گرفتن روز افزون طالبان خیلی از مردم افغانستان را مجبور به مهاجرت کرده است.

او می افزاید در منطقه ما اکثر کسانی که با دولت و موسسات خارجی کار کرده اند، حالا در فکر فرار از افغانستان هستند، زیرا طوری که دیده می شود، تلاشهای زیادی برای صلح با طالبان و برگرداندن آنها به قدرت در جریان است و این مایه نگرانی مردمی شده است که تجربه تلخی از زمان حاکمیت طالبان دارند.

خانم فرزانه که چندین سال، با یک موسسه خارجی کار کرده است، می گوید؛ چندین بار از طرف گروه طالبان تهدید به مرگ شده است ولی این تهدید ها در سال جاری شدت یافته و او را مجبور به ترک کشورش کرده است.

پارک الکسا ندرا در مرکزآتن جایی است که دراین شبهای سرد تعداد زیادی از خانواده های پناهجوی افغان را در خود جا داده است.

در یونان نظربه آماری که درسال 2009 توسط وزارت داخله این کشور منتشر شده است، مشخصات نزدیک به چهل هزار پناهجوی افغان ثبت شده اند. از این میان دولت یونان فقط برای 250 نفر از آنها اوراق پناهندگی صادر کرده است و برای بقیه گفته شده که بعد از ختم اقامت کوتاه مدت، یونان را ترک کنند.

کمیساریای عالی سازمان ملل سازمان ملل متحد نیز وضعیت پناهجویان در یونان را یک بحران انسانی خوانده وگفته است نباید در یک کشوراروپایی چنین شرایطی وجود داشته باشد. کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا نیزاز نقض تعهدات بین المللی توسط دولت یونان شدیدا انتقاد کرده است.

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2010/12/101209_hn_afghan_refugees_greece_story.shtml

Lämna ett svar