انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وضعيت افغانستان

سربازان سويدني مستقر در افغانستان و مقررات نظامی جدید

سربازان سوئدی(سويدني ) مستقر در افغانستان امکان طرح‌ریزی عملیات خود و در صورت ایجاب، اختیار استفاده از خشونت را بدست آوردند. روز گذشته، راپرت، برنامۀ خبری تلویزیون سويدن این موضوع را فاش کرد که سورکر یورانسون فرماندۀ نیروهای سويدن مستقر در افغانستان مقررات جدیدی را به سربازان سويدني عضو نیروی ایساف ابلاغ کرده است. بر اساس این مقررات سربازان نه تنها به منظور دفاع از خود بلکه در موراد دیگر نیز برای اجرای طرح‌های خود می‌توانند از سلاح‌های مرگ‌بار استفاده کنند

Den svenska styrkan i Afghanistan har fått nya insatsregler, uppger SVT:s Rapport.

I början av mars i år efterlyste den tidigare chefen för den svenska Afghanistanstyrkan, Christer Tistam, mer befogenheter att använda våld.

Svenska styrkor får använda dödligt våld 

Foto: Lars Magne Hovtun / FORSVARET / SCANPIX HANDOUT

 

 

آندرش لیندستروم مسئول عملیات سربازان سويدني در وزارت دفاع کشور در گفتگو با تلویزیون سويدن گفت که در فصل بهار با فعال‌تر شدن نیروهای مهاجم، دامنۀ خشونا در افغانستان گسترده شد اما از تغییر مقررات نیروهای سوئدی مستقر در این کشور حرفی به میان نیاورد. او گفت نه می‌تواند این مورد را تأئید یا آن را تکذیب کند  و افزود:
«مقررات با کار نیروهای سويدني در افغانستان متناسب شده و این نیروها همان مقررات ایساف را دبنال می‌کنند. ما در مورد محتوای آن به دلایل امنیتی نظری نمی‌تواینم بدهیم چون در این صورت دشمن از رمزهایمان آگاهی بدست می‌آورد.»
اختیار تازه‌ای که به نیروهای سوئدی برای استفاده از خشونت داده شده لارش اولی رهبر حزب چپ سوئد را رنجانده است. او به راپرت، برنامۀ خبری رادیو سويدن گفت:
«شرط من این است که با دست باز بازی شود و صریحا بگویند که چرا مقررات را عوض کرده‌اند؟ علت تغییر چه بوده؟ آیا می‌توان با این مقررات به سويدن به عنوان کشوری جنگ‌طلب نگاه کرد؟ تفسیر من چنین است!»  

منبع : سايت پژواک راديوي سويدن

نظريان شما افغانهاي عزيز پيرامون حضور نيروهاي نظامي خارجي بطور عام و حضور نيروهاي سويدن وديگرکشور هاي سکانديناوي بطور خاص در افغانستان  

Lämna ett svar