انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

روز معلم گرامی باد

 

روز معلم این روز خجسته را به تمام استادان گرامی و آموزگاران عزیز افغانستان و جهان تبریک میگویم و برايشان صحت ، سلامتی و مؤفقيت تمنا داریم .ایشان معماران اصلی جامعه را تشکیل میدهند و بدون شک که ما همه دست پروده همان استادان (معلمین) خویش هستیم 
زیرا فرزندان یک کشور پرورنده دست آنان است و اقدام دولت جدید را که توجه به وضع زنده گی معلمین دارد قابل قدر میدانم 

 

معارف ملی که به اساس معیار های ملی،فرهنگی و دینی واقعی و روشن استوار باشد زیر بنای جامعه را تشکیل میدهد توجه به کیفیت معارف باید رکن اساسی خط مشی حکومت جدید باشد تنها راه نجات جوامع آسیب پذیر بعد از جنگ تعلیم و تربیه سالم فرزندان آن میباشد که همه درین راستا کوشا باید بود

گرامی است ازجــانم معلم
بودخورشید رخــشانم معلم
ادب علم و هنرآموخت برمن
یقین وعشق و ایمــانم معلم
عزیزه ( اکبری ) مسوول بخش زنان

https://www.youtube.com/watch?v=YG46Mgq-cWw

Lämna ett svar