انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

شوراي زنان انجمن افغانها

روزجهاني زن توسط شوراي زنان افغان تجليل گرديد

هشتم مارچ ، روز همبستگي بين المللي زنان توسط شوراي زنان انجمن افغانها به شکل شانداري طي يک نشست وسيع زنان افغان ، روز شنبه مورخ 5 مارچ 2011در ستوکهولم تجليل گرديد. دراين برنامه حدود 170 زن  با اطفال شان اشتراک داشتند. غرض مشاهده فوتو ها و مطالعه برنامه به ادامه مطلب کليک نمائيد

 


گزارش محفل بزرگداشت از روز جهانی زن که از طرف شورای زنان انجمن افعانها برگزار شده بود

شورای زنان انجمن افغانها غرض تجلیل از روز بین المللی زن بروز شنبه پنجم مارچ 2011مبادرت به تدویر محفل باشکوهی نمود که تعداد کثیری از زنان افغان مقیم استکهلم شرکت ورزیده بودند

محفل در سالونی واقع در باگرموسن که در ساعت چهار بعد از ظهر شروع و تا ده شب ادامه یافت برگزار شده بود و اشتراک کنندگان با ابراز خرسندی از موجودیت چنین برنامه هائی استقبال نموده و حمایت و همکاری شان را اعلام نمودند

.
محفل به سرپرستی خانم راحله آتش مسئول شورای زنان انجمن افغانها به همکاری خانم دوکتور رحیمه احراری معاون انجمن افغانها  مؤفقانه به پیشبرده شد

.
در شروع محفل خانم دوکتور رحیمه احراری معاون انجمن افغانها اشتراک کنندگان را خیر مقدم گفته و در مورد تاریخچه ای روز زن به حاضرین معلومات داده و مسئولیت زنان افغان را در مورد آشنائی به حقوق شان و مدیریت یک خانواده ای سالم برجسته ساخت و سپس خانم سعيده وجدان شعر زیبائی را در مورد موقف زن در جامعه قرائت نمود

.
ادامه ای محفل با موسیقی آرام و شاد به پیشرفت و ساعت هفت شام غذای خوش طعم و لذیذی که توسط آشپز ماهر آقای محمد عیسی توانا تهیه شده بود به حاضرین توزیع گردید ازینکه آقای توانا بدون دریافت حق الزحمه با انجمن همکاری نمودند، انجمن افغانها از ایشان کمال قدردانی بعمل میآورد و همچنان از تمام افراد اعم از خانمها و آقایان که تلاش آنها باعث شکوه بیشتر محفل گردید اظهار سپاس مینماید

.
در ختم محفل برای هریک از خانمهای اشتراک کننده یک شاخه گل روز بعنوان تقدیر از مقام زن اهدا گردید

 

 

 

 

Lämna ett svar