انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

دوپناهجوي ديپورت شده به سويدن بازگشت نمودند

دوپناهجوي افغان که در سال گذشته ديپورت شده بودند، به اساس پيوند خانوادگي به سويدن برگشتند ويک متقاضي پناهندگي بعد از 6 سال زندگي  در سويدن وخطراخراج اجباري اجازه اقامت دريافت نمود

آقاي جاويد اکبري که سال گذشته به کابل اخراج شده بود ، روز جمعه گذشته ( 15 ماه مي 2009 ) اطلاع داد که سه روز قبل بر اساس پيوند خانوادگي اجازه اقامت دريافت نموده و بطور قانوني به سويدن برگشت نموده است . دريافت اجازه اقامت را براي اين دوست گرامي تبريک وتهنيت ميگويم .برعلاوه  امروز تلويزيون وراديوي سويدن خبر برگشت آقاي دادخدا را پخش نمود که خبرآن در صفحهء اول سايت نشر شده است

آقاي وحيد از شهر يوتيبوري خبر خوشي برايمان ارسال داشت که يک پناهجوي افغان بنام وهاب رحيمي  از شهر بوروس که مدت شش سال در سويدن زندگي نموده ودر معرض اخراج قرار داشت ، جديدآ اجازه اقامت دايمي دريافت داشت .آقاي رحيمي بيماري رواني داشت ودر زمينه  تصديق داکتر شفاخانه را نيز داشت. او منظماٌ به نزد پوليس حاضري ميداد .  موصوف حدود يکماه قبل ازين زندگي خسته شده بود و از پوليس خواسته بود که در موردش تصميم نهايي بگيرد . گفته ميشود که پوليس پاسخ داده بود که نظر به عدم تمديد توافقنامه سه جانبه اين پناهجوي را به کابل ديپورت کرده نميتواندو از متقاضي پناهندگي متذکره خواسته بود که منتظر پاسخ بعد از دوهفته باشد . اين پناهجوي افغان بعد از سه هفته از گفتگو با پوليس ،  اجازه اقامت دايمي دريافت مينمايد که ما برايشان مبارک باد ميگوئيم. شماره تيلفون آقاي رحيمي : 0762687105

اميد وارم صدور چنين فيصله هاي عادله هرچه بيشتر گردد

نسيم سحر

 

Lämna ett svar