انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande Meddelande اطلاعيه امورپناهندگي

دعوتنامه غرض اشتراک در یک گروپ رفرینس

دعوتنامه غرض اشتراک در یک گروپ رفرینس

دفترمشورتی برای  پناهجویان و پناهندگان (دفتر مشورتی) یک مرکز حقوقی پناهندگی است که قانون و اجرای آن را مورد بررسی قرار می دهد. ما برای یک پروسه پناهندگی  از لحاظ قانونی مصئون  کار می کنیم و برای پناهجویان و نمایندگان آنها مشوره های حقوقی رایگان ارائه می دهیم.

ما برای پناهجویان کار می کنیم و ما می خواهیم که نفوذ مستقیم پناهجویان را نسبت به مواردی که ما با آنها کار می کنیم و تلاش هایمان را افزایش دهیم. بنابراین، ما افرادی را که در پروسه پناهندگی بوده اند دعوت می کنیم تا به یک جلسه گروپ ریفرنس (referensgrupp) دعوت شوند. ما می خواهیم که شما در مورد آنچه که در مورد پروسه پناهندگی تان یا پناهجویان به آن نیاز دارید یا موجود نبوده صحبت کنید و به چه نحو بهترین اطلاعات  ارائه شود. شرکت کنندگان در این جلسه خود تصمیم میگیرند که کدام  بخش هایی از روند پناهندگی که برایشان  جالب است را مطرح کنند. یکی از موضوعاتی که ما در حال حاضربطور خاص به آن علاقه مند هستیم این است که اندیشه ها و نگرانی هایکه در ارتباط به کشورهای دیگراروپایی وجود دارد مطرح گردد، اما می تواند چیزهای دیگرنیز مطرح شود. هدف این است که به طور مشترک مسائل مربوط به قانون پناهندگی مهم را شناسایی کنیم.

قبل از جلسه هیچ پیش شرطی از نوع  معلومات قبلی وجود ندارد، اما ما به تجربیات و بازاندیشی های شرکت کنندگان علاقه مند هستیم. مشاهدات مطرح شده در جلسه بی نام ونشان باقی میمانند ، یعنی آنها با هیچ یک از شخص ثالث مطرح نشده بلکه به مرجع قابل تائید مطمئن در میان گذاشته میشود. لطفا اگر میخواهید بیشتر بدانید، سوالات یا پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید، با ما تماس بگیرید.

ما در جلسه ، شرکت کنندگان را به صرف ساندویچ ، چای و قهوه چای  دعوت میکنیم و این جلسه در سالون دفتر ما واقع                         ( Taptogatan 6) درروز پنجشنبه مورخ 19 فبروری از ساعت 17.00 الی 19.00 برگزار می شود. اگرفرصت برای اشتراک داشته باشید بعنوان آخرین مهلت  الی 15 فبروری با ما در تماس شوید.

شما را صمیمانه خوش آمدید میگوییم !

Erica Molin

info@sweref.org

Inbjudan till referensgrupp februari 2019

ترجمه از ن .س

Kontakt

Lämna ett svar