انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وضعيت افغانستان

در جستجوي علي

فلم مستند سويدني در مورد افغانستان . يک ژورناليست سويدني در جستجوي يک پسر افغان بنام علي سجاد است که ده سال قبل درسالهاي اول حضور نيروهاي خارجي در افغانستان با وي مصاحبه کرده وعلي سجاد نوجوان بسيار قشنگ به زبان انگليسي گپ ميزند و اينک با وقفه ده سال بعد از يک ديدار کوتاه،  ژورناليست سويدني زخمي ميگردد و شخص که او را بعنوان دريور شخصي نجات ميدهد ، يک افسر نظامي گارد سابق شيرآقا ميباشد . اين فلم در مورد علي سجاد وبسيار مطالب جالب ديگر در افغانستان. اين فلم تا تاريخ 30 اگست قابل دسترسي در سايت تلويزيون سويدن ميباشد

http://svtplay.se/v/2491259/dokumentarfilm/hitta_ali

Lämna ett svar