انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

دادرسي پناهندگي در پارلمان سويدن

امروز چهارشنبه سوم فبروري 2010، به ابتکار حزب چپ ، حزب مردم و کميته سويدن براي افغانستان بحث و گفتگوي رسمي در پارلمان سويدن پيرامون وضعيت پناهجويان افغان در سويدن صورت گرفت

 

درين بحث و گفتگوي رسمي پيرامون مسئله اينکه ” آيا اخراج پناهجويان به افغانستان معقول است؟” هانس ليند از حزب چپ ،نينا لارشون از حزب مردم ،، توربيون پيترشون و لوته  هيدستروم  از کميته سويدن براي افغانستان ، ، انيتادورازيو از کميته پناهجويان ، ايرت گيلوت( ژورناليست) از يوتيبوري پوستن ، مينه يونگرين سکرتر وزارت مهاجرت ، ميکائيل ربينويک رئيس حقوقي اداره مهاجرت و ستيفان روهلاندر حقوقدان اداره مهاجرت ، ليف فيين از کميشنري ملل متحد ، تابو موسو وکيل حقوقي پناهجويان افغان و دو پناهجوي افغان صحبت نمودند. اينجانب نسيم سحر به نمايندگي انجمن افغانها درين نشست اشتراک داشتم

ابتدا هانس ليند عضو پارلمان سويدن از حزب چپ کار اين جلسه را افتتاح نمود.سپس رئيس کميته سويدن براي افغانستان گزارش مفصل پيرامون وضعيت امنيتي افغانستان ارائه کرد. به تعقيب آن رياست جلسه را لوته هيدستروم عضو پارلمان سويدن به عهده گرفت واز رئيس حقوقي اداره مهاجرت خواست تا در مورد تصاميم جديد اداره مهاجرت صحبت نموده وبه سوالات اعضاي پارلمان ، انيتا دورازيو و ژورناليست يوتيبوري پوستن پاسخ ارائه کند.ميکائيل ربينويک رئيس حقوقي اداره مهاجرت گفت که در قضاوت جديد اداره مهاجرت دو مطلب اساسي موجود ميباشد . يک ـ ” درگيري مسلحانه” در ده ولايت افغانستان جريان دارد  و در 18 ولايت ديگر”درگیری های دشوار دیگر” وجود دارد. دو ـ ”ادارات افغان قادر نيستند که اتباع خويش را دربرابر آزار واذيت وسوء استفاده احتمالي بطور موثر محافظت نمايند”. او همچنان مسئله امکان و مناسب بودن تحقق الترناتيف مهاجرت داخلي براي برخي از پناهجويان را مطرح نمود

نماينده کميشنري ملل متحد گفت که به عقيده آنها در سراسر افغانستان ” درگيري مسلحانه ” جريان دارد و آن نهاد مسئله ” شبکه اجتماعي ” را در تحقق مهاجرت داخلي مهم ميشمارد.همچنان نماينده حکومت نيز اشتراک داشت و از موضع حکومت دفاع ميکرد

جلسه بعد از جروبحث هاي سه ساعت بدون وقفه باسخنراني نينا لارشون از حزب مردم پايان يافت

گزارش مفصل بعداٌ نشر ميگردد

نسيم سحر 

  گزارش مفصل را به زبان سويدني در لينک زير مطالعه کنيد

Inre väpnad konflikt och internflyktingalternativ     

 

Lämna ett svar