انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

خودکشی یک دختر نوجوان در استاکهولم

بازهم خبر غم انګیز و بازهم یک جوان داعی اجل را لبیک ګفته است .

یک دختر نوجوان افغان در شهر استاکهولم مدت دوهفته شده که وفات یافته و تاکنون درسردخانه یک شفاخانه نګهداری میګردد. طبق اظهارات یکی ازدوستان این خانواده ُ این دختر نوجوان که هنوز هفده ساله بوده به اثر تکلیفی روانی که داشت توسط سوسیال به یک مسکن ویژه نګهداری همچو جوانان منتقل ګردید و مدت ۴۰ روز در آنجا بسر برد . ده روز قبل سوسیال برای مادرش  خبرمرګ دخترش را داده که ګویا خودش سبب مرګ خود شده است . این دختر با مادر دارای سه فرزند دګر در منطقه مارشتای استاکهولم زندګی مینمودند. پدر مرحومه در ایران زندګی میکند و خواستار حضور در مراسم جنازه دخترش میباشد . اما مقامات سویدنی برایش ګفته اند که باید پاسپورت الکترونی داشته باشد تا برایش ویزه سویدن صادر نمایند. معلوم نیست که اداره مهاجرت واقعا میخواهد تا برای پدر مرحومه ویزه صادر نماید ویا پشت نخود سیاه روان کردن انهاست. امیدوارم که سفارت افغانستان این خانواده غمدیده را کمک ویاری رساند

 

Lämna ett svar