انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

خطرات درکابل دیپورتی ها را متوقف میسازد

سفارت سویدن در کابل بنابر دلایل امنیتی چهار کارمند خود را از افغانستان به سویدن فرستاد .ازینروپولیس سرحدی  تمام دیپورتی ها به افغانستان را بطور موقت متوقف میسازد. 
پاتریک اینگستروم ( Patrik Engström) آمرملی در سازمان امنیتی (Säpo) میگوید که اکنون وضعیت امنیتی در کابل در  حالتی است که کارمندان سفارت بصورت درست نمیتوانند به سادگی وارد میدان هوایی کابل شوند و نمیتوانند از برگشت کنندگان پذیرایی نمایند .
در هفته گذشته دفتر نجات اطفال در شهر جلال آباد مورد حمله قرار گرفت که در اثر آن شش  نفر کشته شدند . 
دولت اسلامی ( داعش) سویدن را مورد هدف قرار داده است‌.
وزارت خارجه سویدن به برنامه چهار رادیو یوتیبوری (P4 )میگوید که سفارت به کار خود ادامه میدهد یعنی اینکه باز میباشد اما چهار نفر کارمند بنابر وضعیت امنیتی به سویدن فراخواند شده اند. برخی کارمندان کارهایشانرا ازطریق وزارت خارجه سویدن اجرا خواهند نمود.
بنابر گفته پولیس سرحدی اینگونه وضعیت از می سال 2017پیش می آید که اداره ،  دیپورتی ها را بنابر موانع موقتا به افعانستان متوقف ساخته و بعدا  مورد  اجرا قرار میدهد . 
اینگستروم  میگوید که ما وضعیت امنیتی را پیوسته تعقیب میکنیم و این وضعیت هر روز درحال تغییر میباشد. 

ترجمه از ن س

متن کامل در سایت رادیوی سویدن در لینک زیر:

Faror i Kabul stoppar utvisningar

Publicerat kl 19.36
Sveriges ambassad i Afghanistan har skickat hem fyra personer på grund av säkerhetsläget. Därmed stoppas tillfälligt alla utvisningar till landet, uppger gränspolisen.
– Säkerhetsläget i Kabul just nu är sådant att personal från ambassaderna kan inte riktigt ta sig ut till flygplatsen på ett enkelt sätt och kan inte möta våra återvändare när vi kommer, säger Patrik Engström, nationell chef på Säkerhetspolisen.
I förra veckan angreps Rädda barnens kontor i staden Jalalabad i en utdragen attack där sex människor dödades. Terrorgruppen IS pekade ut Sverige som ett mål.
Utrikesdepartementet säger till P4 Göteborg att ambassaden håller öppet men att fyra personer skickats hem av säkerhetsskäl.
Enligt gränspolisen inträffar sådana här situationer ibland, senast i maj 2017, då myndigheten får senarelägga genomföranden, så kallade verkställigheter, av utvisningar till Afghanistan.
– Vi följer säkerhetsläget hela tiden och det här är något som förändras från dag till dag, säger Engström.

dreas Tun Hedfors
andreas.hedfors@sverigesradio.se

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6873682

Lämna ett svar