انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

جوانان پناهجوی بدون همراه میتوانند تحصیلات جمنازیوم خود را تکمیل کنند

خبر خوش برای جوانان پناهجوی بدون همراه که خوب درس میخوانند( و سپس شغل پیدا میکنند) .
به اساس خبر آژانس TT
جوانان پناهجوی بدون همراه میتوانند تحصیلات جمنازیوم خود را تکمیل کنند.

جوانان پناهجوی بدون همراه اقامت شان تمدید میگردد تا بتوانند تحصیلات را در جمنازیوم ( لیسه) تکمیل کنند.
این جوانان بعداز ختم تحصیلات جمنازیوم ( لیسه) ششماه وقت خواهند داشت تا برای خود شغل پیدا نمایند تا اجازه اقامت بدست آورند به شرط که جمنازیوم( مکتب) را با موفقیت پایان داده باشند .
تغییرات درقانون موقت بعد از یک پیشنهاد حکومت بوجود امدکه از طرف برخی ها مورد انتقاد قرار گرفته بود. چندین مراجع نظر انتقادی داشتند و برخی هم رد این پیشنهاد را مطرح کرده بودند. کمیته بیمه اجتماعی پارلمان از پیشنهادحکومت حمایت نمود واکنون در پارلمان مورد رای گیری قرار گرفت.
این تغییرات قرار است از اول جون امسال نافذ گردد.

( منبع سایت رادیوی سویدن وترجمه از ن س )

Röstades igen trots kritik
علیرغم انتقادات لایحه حکومت مورد تصویب قرار گرفت.
تغییرات در قانون بعد از تصویب یک لایحه حکومتProposition ( پیشنهادحکومت) در پارلمان بمیان آمد. باوجودیکه این لایحه حکومت ازطرف چندین مرجع نظر remissinstanser مورد انتقاد گرفته وحتی برخی پیشنهادات در مورد حذف این لایحه مطرح گردیده بود .

یک امکان برای جوانان:
ماریا فیرم (Maria Ferm) سخنگوی سیاست مهاجرتی حزب محیط زیست( MPP)میگوید که این تغییرات بسیار مهم مبباشد: تغییرات در [قانون موقت] زمینه را مساعد میسازد تا جوانان تحصیلات شانرا تکمیل کنند و در بازار کار جذب شوند و سپس اجازه اقامت دایمی دریافت نمایند. ( منبع: سایت تلویزیون سویدن. ترجمه ن س)

گفتنی است که این تغییرات به اساس پیشنهاد معلمین و مدیران مکاتب و تائید وزیر معارف ( مکاتب) و بالاخره پافشاری حزب محیط زیست ( حزب ائتلافی در حکومت) که سخنگوی ان حزب معاون صدراعظم بوده است صورت گرفته است( ن س) .
******************

گفتگو با یک حقوقدان درباره جزئیات اقامت موقت برای تحصیل در جمنازیوم ( لیسه) :

نوجوانان پناهجوی تنها ( بدون همراه)که جمنازیوم ( لیسه) را شروع کرده‌اند یا می‌خواهند شروع کنند، اقامت موقت دریافت می‌کنند . این قانون جدید حتی شامل حال نوجوانانی می‌شود که از اداره مهاجرت جواب منفی گرفته‌اند .

بر اساس قانون جدیدی که از اول ماه جون قابل اجرا خواهد بود آن گروه از نوجوانان پناهجوی تنها( بدون همراه) که بین ۱۸ تا ۲۵ سال سن دارند درصورتی که در جمنازیوم مشغول تحصیل هستند یا می‌خواهند آن را شروع کنند اقامت موقت سه ساله می‌گیرند و پس از پایان جمنازیوم( لیسه) هم یک اقامت شش ماهه به آنها داده می‌شود تا به جستجوی کار بپردازند و شانس خود را برای دریافت اقامت دائم افزایش دهند.

به گفته فاطی پاکیاری، حقوقدان، این قانون در راستای کمک به نوجوانان پناهجوی تنها و به ویژه آنهایی ارائه شده است که با خطر اخراج مواجه‌اند . همچنین می‌تواند با تشویق آنها به ادامه تحصیل و اشتغال، به جامعه سویدن نیز برای جذب نیروهای جوان و فعال کمک کند. این حقوقدان تصریح می‌کند که بسیاری از جمنازیوم ها حتی نوجوانانی را که بالای ۲۰ سال سن دارند برای تحصیل پذیرش می‌کنند و هدفشان کمک به این افراد است. از این رو حتی نوجوانانی که ۲۰ سال را گذرانده‌اند اما زیر ۲۵ سال سن دارند می‌توانند از این فرصت بهره بگیرند.

او تاکید می‌کند که این نوجوانان باید گزارش تحصیلی خود را برای اداره مهاجرت ارسال کنند: اگر فقط در جمنازیوم ثبت نام کنند اما نمره قبولی نگیرند، اقامت موقتشان از بین نمی‌رود اما دیگر آن اقامت شش ماهه‌ای را که قرار است به عنوان فرصت شغلی دریافت کنند از دست می‌دهند .

فاطی پاکیاری بر این باور است که اگرچه قانون جدید به حمایت از نوجوانان پناهجوی تنها ( بدون همراه) آمده اما از نکات منفی آن استرس و دلنگرانی است که در این افراد ایجاد می‌کند . به گفته او، اینکه یک فرد به خاطر داشتن اقامت درس بخواند فشار مضاعفی را به او تحمیل می‌کند. از سوی دیگر در یک فرصت شش ماهه پیدا کردن کار برای یک نوجوان پناهجوی تنها( بدون همراه) که به تازگی جمنازیوم را به پایان رسانده بسیار دشوار است و می‌تواند زمینه ساز سوء استفاده برخی کارفرمایان از این نوجوانان شود.

قانون جدید درحالی به تصویب رسید که احزاب لیبرال، مودرات و دمکرات‌های سویدن نسبت به آن نظر منفی دارند و بر این باورند که تحصیل در جمنازیوم ( لیسه) نباید نکته مثبتی برای دریافت اقامت به شمار برود.
منبع سایت رادیوی سویدن به زبان فارسی دری

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…

بیشتر در سایت رادیوی سویدن بخوانید وبشنویید:
http://t.sr.se/2qyMmGG

Lämna ett svar