انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

جلسه سالانه Årsmöte

اطلاعیه کمیسیون انتخابات

انجمن افغان ها در سویدن، یک نهاد مردمی و یک ساختار انتخابی است که از 1994 تا اکنون، در این کشور روند فعالیت های خود را ادامه داده و در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، انسجام و دادخواهی از حقوق هموطنان ما، نقش اساسی داشته است. روند مدیریت این نهاد مدنی، همیشه بر اساس انتخابات و مسئولیت پذیری بوده و مدیران انتخابی این نهاد، رضاکارانه و بدون دریافت معاش، انتخاب می شوند و فعالیت می کنند.

اعضای هیئت رهبری انجمن ( رئیس و معاون برای هر دو سال) و مسئولان دیگر دیپارتمنت ها برای یک سال، بر اساس آرای مستقیم اعضای اشتراک کننده در انتخابات، برگزیده می شوند و در مقابل همه ی اعضای این انجمن پاسخگو هستند.

بناء کمیسیون انتخابات «انجمن افغان ها در سویدن» که یک ساختار کاری مستقل است و مسئولیت ثبت نام کاندیداها، برگزاری انتخابات و تایید نامزدهای برنده را به حیث اعضای هیئت رهبری انجمن دارد؛ از تمام اعضای علاقه مند به کاندیداتوری در پست های ریاست انجمن، معاونیت، سکرتریت، مسئول بخش مهاجرت، مسئول بخش زنان، مسئول بخش ادغام، مسئول بخش بخش فرهنگی- اجتماعی، مسئول بخش هنری، مسئول بخش ورزشی، مسئول مالی و اعضای علی البدل و.…خواهشمند است تا با مسئولان بخش انتخابات به تماس شوند واعلان کاندیداتوری نمایند.

از آنجاییکه تاریخ انتخابات در ماه دوم سال 2024 برگزار می گردد، کاندیداتوران محترم مسئولیت دارند تا خود را به حیث نامزد بخش های کاری انجمن، از تاریخ 2 جنوری تا 10 فبروری ثبت نام کنند تا کمیسیون انتخابات فرصت بررسی صلاحیت کاندیداهای محترم را داشته باشد و اقدامات اساسی را برای راه اندازی یک انتخابات شفاف و سرنوشت ساز، روی دست بگیرد. کمیسیون انتخابات از همه ی زنان و مردان فعال می خواهد تا در هیئت رهبری انجمن دخیل بوده و در زمینه بررسی صلاحیت ها، هیچ نوع تبعیضی در میان کاندیدهای زن و مرد نمی باشد.
نوت: شرط نامزد شدن در هیئت رهبری انجمن این است که شما عضویت انجمن را داشته باشید و دو ماه قبل از برگزاری انتخابات، حق العضویت خود را پرداخت کرده باشید. همچنان اینکه متعهد به فعالیت های رضاکارانه بوده و در زمینه های اجتماعی و فرهنگی فعال و آگاه باشید.

شماره تماس با بخش انتخابات جهت اعلان کاندیداتوری:
073-759 08 90
ملیحه اصغری
070-755 07 68
سنجر بیک
0739558350
سلما شاه

با حرمت
کمیسیون انتخابات
«انجمن افغان ها در سویدن»

Lämna ett svar