انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

جلسه سالانه انجمن افغانها در سويدن

قرار است جلسه سالانه انجمن افغانها در سويدن روز يکشنبه مورخ 28 مارچ 2010 در تالار فابيان آ ب اف ستوکهولم داير گردد

Ds

 

:اجنداي مقدماتي جلسه سالانه

ـ استماع گزارش هيئت اجرائيه انجمن افغانها طي يکسال گذشته

ـ انتخابب هيئت رهبري انجمن براي يکسال

حضور افغانهاي عزيز در جلسه آزاد است

زمان : يکشنبه 28 مارچ 2010

از ساعت 12.00 الي 16.00

مکان: آ ب اف ستوکهولم ، سالون فابيان طبقه اول 

Sveavägen 41, Fabiansalen

Lämna ett svar