انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

جلسه اطلاع رسانی پیرامون موضعگیری جدید حقوقی اداره مهاجرت و تفاهمنامه میان افغانستان وسویدن

 

اداره کل امور مهاجرت به  تاریخ ۸ دسمبر۲۰۱۶  در مورد وضعیت امنیتی افغانستان یک اظهار نظر حقوقی نشر کرده است. اداره  مهاجرت در این اظهار نظر حقوقی اعلام میکند که وضعیت امنیتی در افغانستان برای برخی از اقشار جامعه وخیم تر شده است. این قبیل اظهار نظرحقوقی  اداره مهاجرت یک راهکاری است برای کارمندان اداره مهاجرت که در تصمیم گیریهای خود در ارتباط با  دوسیه های پناهجویان افغان  مورد استفاده و استناد  قرار میگیرد. در طی چندین روز گذشته این اظهار نظر اداره مهاجرت امیدواری های بسیار زیادی را در بین پناهجویان افغان بوجود آورده  است. از طرفی هم دولت افغانستان با دولت سویدن یک توافقنامه برگشت و پذیرش شهروندان افغانستان که پاسخ منفی به درخواست  پناهندگی خود دریافت میکنند را به امضا رسانده اند.

 

 

انجمن افغان ها درسویدن در راستای این دو مورد که بسیاری از دوسیه های پناهجویان افغان تاثیر گذار است یک جلسه اطلاع رسانی برگذار میکند. در این جلسه وکیل فارسی زبان آقای نیما رستمی  جزییات بیشتری ر ادرارتباط با این دو مورد  به اطلاع علاقمندان خواهند رساند. حضور عموم در این جلسه آزاد و رایگان است(نوت: اتاق کوچک است ).

این جلسه بطور زنده ( Live) از طریق فیسبوک افغانهای سویدن ( فیسبوک انجمن افغانها در سویدن ) نشر میگردد. لطفا سوالات تانرا هم در مورد تفاهمنامه و موضعگیری حقوقی جدید اداره مهاجرت  پیش از پیش بنویسید تا به آن پاسخ داده شود.

از تمام افغانهای عزیز صمیمانه تقاضا میگرددتا از کمنت های خلاف فرهنگ مباحثه خودداری نمایند . تمام کمنت های که عفت کلام در آن مراعات نگردد حذف وبرای عضو اخطار داده خواهد شد ودرصورت تکرار از عضویت در فیسوک افغانهای سویدن خارج ساخته خواهد شد .

زمان: یکشنبه مورخ 18 دسمبر 2016 ساعت 12.00

مکان:   آ بی اف استاکهولم ABF Stockholm , Lapplandsrummet tr.5.  Sveavägen 41 .  

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%86-121226484580698/?ref=bookmarks

Lämna ett svar