انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

جلسه اطلاع رسانی پیرامون موضعگیری جدید حقوقی اداره مهاجرت و

بتاربه تاریخ هجدهم دسمبر ۲۰۱۶جلسه اطلاع رسانی پیرامون موضعگیری جدید حقوقی اداره مهاجرت و تفاهمنامه میان سویدن وافغانستان در مورد بازگشت پناهجویان افغان ، از طرف انجمن افغان ها در سویدن راه اندازی گردید. در آن جلسه جناب نیما رستمی وکیل مدافع، محترم داکتر حمید هامی سفیر افغانستان در سویدن و جناب نسیم سحر رئیس انجمن افغان ها در سویدن حصه گرفته بودند. 
هر چند جریان جلسه به صورت زنده و مستقیم نشر گردید ولی بنابر مشکلات تخنیکی ما نتوانستیم فلم جلسه را روی صفحه فیس بوک بگذاریم.در جلسه برعلاوه توضیحات در قسمت موضعگیری جدید اداره مهاجرت ، محترم دوکتور هامی سفیر افغانستان در سویدن در قسمت اسناد هویتی افغانها اظهار نمودند که تذکره هایکه تائیدی وزارت عدلیه ووزارت خارجه افغانستان و سپس سفارت افغانستان را داشته باشد ، این تذکره در پروسه پناهندگی مورد قبول اداره مهاجرت قرار میگیرد . بیشتر در لینک های زیر بشنوید:
اینک فلم را که در دو بخش است خدمت تان تقدیم میداریم. 
البته امیدواریم از بابت کیفیت ضعیف فلم معذرت ما را بپذیرید. 


http://www.youtube.com/watch?v=Z37wePyhvps


http://www.youtube.com/watch?v=cX24tIwDh0Y

Lämna ett svar