انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

توهین و اعمال خشونت در اخراج دسته جمعی پناهجویان

در فوریه ی( فبروري ) سال جاری، ۴۵ پناهجوی عراقی که بیشتر آنها کرد بودند، از سوئد( سويدن ) با یک هواپیمای دربست به بغداد بازگردانده شدند

 برخی از پناهجویان اخراجی گفتنه اند که هواپیما جرئت پرواز نداشت، همه فریادمی زدند و به آنها، حتی به زنها در برابر فرزندانشان دستبند زده بودند. این نخستین اخراج دسته جمعی به عراق بود که به گفته ی اخراج شدگان با تهدید، ترس و نگرانی و فشارشدید همراه بود.
ماموران پلیس و کارکنان سازمان مراقبت از بزهکاران( کريمينال اورد)  که  وظیفه ی مراقبت از پناهجویان اخراجی را به عهده داشتند، هرگونه اعمال فشار و یا تهدیدی را ازسوی خود ردکرده اند، اما (هانس روزينکويست)  رئیس بخش اخراج در اداره ی پلیس این شکایت ها  را بسیارجدی و مهم می داند. او می گوید که اگر مقامات پلیس به این امر مظنون هستند و یا فکرمی کنند که خلافی انجام شده است، خود پلیس باید این امر را مورد رسیدگی قراردهد. 
دولت، سال ۲۰۰۹ را سال بازگرداندن پناهجویان اخراجی نام گذاری کرده و بودجه ی اضافه ای معادل ۴۰ میلیون کرون را به این امر اختصاص داده است

منبع : سايت پژواک

Lämna ett svar