انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

"تقبیح فاجعه قتل عام"میرزااولنگ

باری دیگر ابر سیۀ غم بر ملک ما سایه افگند.

باری دیگر مادران داغدیده عزیزان شان را به خاک سپردند.

باری دیگر چشمان اشک آلود پدران برای از دست دادن جگرگوشه های شان اشک خون ریختند.

بالاخره باری دیگر هیولای سیاه ترور و دهشت سر بلند کرد و این بار نیز تعدادی زیادی از هموطنان ما، اعم از زن و مرد و پیر و جوان را جرم بیگناهی سر بریدند.

و بالاخره باری دیگر خانه ها سوزانده شد، کشتزار ها ویران گردید و گهواره ها با رنگ سرخ خون کودکان رنگین گردید.

انجمن افغان ها در سویدن عمل وحشیانۀ دشمنان وطن را که این بار در ولایت سرپُل با قتل عام  ” میرزااولنگ”  فاجعه آفریدند با شدید ترین الفاظ تقبیح میکند. ما ضمن ابراز غمشریکی به همه خانواده های غمدیده برای شهدا این حادثۀ المناک، بهشت برین و برای مجروحین حادثه شفای کامل طلب میکنیم.

Lämna ett svar