انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

تظاهرات

تظاهرات در استکهلم در پشتیبانی از مهاجران افغان در ایران

روزشنبه ( مورخ 14 جولای 2012 )درپشتیبانی ازمهاجران افغان در ایران و دراعتراض به جمهوری اسلامی بخاطر اعمال خشونت و بدرفتاری با این پناهجویان، تظاهراتی درمیدان مرکزی استکهلم برگزارشد. این تظاهرات ازسوی شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران تدارک دیده شده بود. مهاجران افغان در روزهای گذشته در چند شهر در ایران مورد بدرفتاری و خشونت قرارگرفتند که حتا به قتل تعدادی از آنها و به آتش کشیده شدن خانه های آنها منجرشد. دلیل این حوادث، تجاوز و قتل یک دختر جوان توسط چند افغان در شهریزد معرفی شده بود. این درحالی ست که صاحب نظران و نیز مدافعان حقوق بشرمی گویند که چنین فضای خشونت بار و ترسناکی علیه مهاجران افغان، آگاهانه ازسوی حکومت جمهوری اسلامی و با تحریک مردم ایجاد شده و هدف از آن مخالفت با حکومت افغانستان به دلیل امضای پیمان نظامی جدیدی با آمریکا بوده است

منبع سایت پژواک

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=5195094

Lämna ett svar