انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

تصمیم دولت به اخراج یک پناهجوی عراقی

باوجود موافقت اداره ی کل امورمهاجرت با دادن اجازه ی اقامت به یک مرد پناهجوی عراقی، دولت سوئد( سويدن ) تصمیم به اخراج او گرفته است. این تصمیم برپایه ی تشخیص سپو، پلیس امنیتی سوئد صورت گرفته که او را برای امنیت سوئد خطرناک دانسته است

این پناهجو که ۴۵ ساله است و خود را راننده و محافظ افراد خانواده صدام حسین معرفی کرده در سال ۲۰۰۳ به سوئد آمد. همسر و پسران او اجازه ی اقامت دریافت کرده اند، اما خود او باوجود خطری که درصورت بازگردانده شدن به عراق تهدیدش می کند، اینک درمعرض اخراج قرارگرفته است. 
بيرگيتا ايلستروم حقوقدانی که با مسائل پناهجویان کارمی کند، معتقداست که براساس کنوانسیون سازمان ملل که سوئد آن را پذیرفته و نیز قوانین کشوری سوئد، اخراج پناهجویی که امنیت و زندگی اش موردتهدیدقراردارد، اقدامی غیرقانونی ست.  او باتوجه به این قوانین خواستار دادن اجازه ی اقامت به این پناهجوشده است.
 صدای متن خبر تصمیم به اخراج پناهجوی عراقی

منبع : سايت پژواک
معلومات بيشتر از راديو سويدن به زبان سويدني

Lämna ett svar