انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

شرکتهاي افغاني

ترمیم کمپیوتر امین زاده

شرکت تجارتی خدمات ایتی و ترمیم کمپیوتر امینزاده لمیتد

 http://www.aminzada.net/اطلاعات بیشتر در سایت 

 

Lämna ett svar