انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

تاریخچه انجمن افغان ها در سویدن

تاریخچه انجمن افغان ها در سویدن

ترتیب: دسامبر ۲۰۲۲

آغاز تاریخچه انجمن را با نامه ی از خانم داکتر رحیمه احراری و جناب عزیز خضری می نمایم چون ایشان اولین کسانی بودند که بالای تاسیس و نوشتن اساسنامه انجمن کار کرده اند!

پیام از خانم بزرگوار دکتورس رحیمه احراری:

با ابراز سپاس از هییت رییسه انجمن که روی تاریخچه انجمن افغان ها کار می کنند. عرض کنم که میر آقای عزیزی برای اولین بار در سال ۱۹۸۴/۱۹۸۵ از من داكتر رحیمه احرارى دعوت نمودند تا در یک جلسه ی جهت تاسیس انجمن برای افغان ها اشتراک نماییم.

در این جلسه اشخاص ذیل؛ فاميل امامى، داكتر عزيزه، ظاهر افشار و دو الى سه نفر ديگر حضور داشتند. جناب عزیزی پیشنهاد نمود تا رییس انجمن فردی باشد که وظیفه رسمی/دولتی داشته باشد، از اینرو مرا پیشنهاد نمود تا رییس انجمن شوم. اما در مورد هییت رییسه توافقات صورت نگرفت و به همین دلیل جلسه نتیجه ی مثبت نداشت. اما اشخاص فعال افغان ها خواهان ‌ایجاد چنین نهادی بودند، بالاخره بتاریخ ۱۹۹۴ موفق شدیم تا انجمن افغان ها در سویدن را بصورت رسمی تاسیس ‌و ثبت نماییم.

حالا که سال ۲۰۲۳ قرار داریم، خوشحالم که جناب ویس عزت با بقیه هییت رهبری تلاش دارند تا تاریخچه انجمن را بنویسند. من به نوبه خویش این عمل را تحسین نموده و آرزو دارم تا بقیه اشخاص فعال برای پیشبرد فعالیت های انجمنی همیشه تلاش ورزند تا باشد نسل های آینده ما نیز از فرهنگ‌ افغانستان باخبر بانند.

بااحترام

داکتر رحیمه احراری

پیام از جناب عزیز خضری:

من در ۲ جنوری ۱۹۹۲ به سویدن آمدم فامیلم که قبل از من آمده بودند در شهر Gävle زندگی می‌کردند. یک عده از هموطنان ما انجمن را راجستر کرده بودند که رئیس آن سیدمحمود هاشمی معاون داکتر تیمور سیغانی و مسئول مالی آن پرویز خضری بود.

چون در آن شهر زمینه کار مساعد نبود اکثریت به مرور زمان به شهر استکهلم نقل مکان کردند و انجمن نیز منحل گردید.

بعد از اطلاعات در مورد انجمن افغان ها در شهر استکهلم، آگاهی حاصل کردم که چنین انجمنی تاسیس نشده است و از همین رو خواستم برای تاسیس یک انجمن اقدام نماییم. من با داکتر صاحب پروانی که آن زمان در لندن موقعیت داشت و رئیس یک انجمن افغانها بود، اما گاهگاهی به سویدن نزد فامیل خود می آمد مصلحت کرده و خواستار همکاری ایشان شدم. همزمان چهار اساسنامه انجمن های مختلف را خوانده و از محتویات آنها یک اساسنامه تدوین کرده و بعدا با جناب قاضی معصوم جان آنرا در جریان قرار دادم تا اساسنامه را از نگاه مسائل حقوقی بررسی نمودند. ناگفته نماند که داکتر صاحب پروانی با رهنمائی هادر تدوین اساسنامه کمک فوق العاده نمودند که قابل یاد آوری است و همچنان بامحترم قاضی صاحب معصوم جان در طول مدت ترتیب اساسنامه در تماس بودیم و از همکاری های شان استفاده نمودم

جناب داکتر صاحب پروانی در سال ۱۹۹۴ از لندن به استکهلم بصورت دایمی نقل مکان نمودند. ما در Nacka با کمک سید محمود هاشمی یک لوکال گرفته و در آن اولین جلسه را دایر نمودیم. رییس جلسه جناب داکتر صاحب آتش انتخاب شد و تصمیم گرفته شد که یک هیئت تعین شود و بالای اساسنامه یک غور کنند و در جلسه بعدی ارائه نمایند.

جلسه سالانه مدتی بعد دایر گردید که در آن جناب داکتر صاحب پروانی به حیث رئیس، داکتر صاحب جبار میرزاد به حیث معاون و رحمان جان مهمند مسئول مالی انتخاب شدند.

اینجانب به اثر تقاضای دوستان عضویت هیئت نظار را پذیرفتم. داکتر صاحب پروانی برای مدت سه سال ریاست انجمن را به عهده داشت. جناب عبدالله شیوالی، دگرول جلیل خان میرباز، معین صاحب سلام جان، خانم فریده زیرک و آقای نسیم سحر تا سال ۲۰۲۱ مسئولیت ریاست انجمن را به عهده داشتند و اخیرا در سال ۲۰۲۱ جناب ویس عزت در یک انتخابات شفاف و دموکراتیک مسئولیت ریاست انجمن را به عهده گرفت و تا امسال که ۲۰۲۲ است ادامه می دهند.

زمانیکه استاد فریده زیرک رییس انجمن افغان ها شده بودند، چنین می نویسند:

در زمانیکه تازه سایت انجمن را ساخته بودیم، بنا به تقاضایم شاد روان پروانی که اولین رئیس

انجمن افغانها بود  تاریخچه انجمن را به خط خویش نوشتند که متآسفانه تا حال موفق به تحریر کامپیوتری آن نه شدیم اینک فرصت آن میسر شد که متن نوشته شده ایشان  را از روی نسخه خطی به تحریر کامپیوتری در آوریم. اگرچه این فرصت خیلی دیر گیر آمد. مرحوم پروانی قسمت اول تاریخچه تشکیل انجمن را نوشتند و آرزو نمودند تا دیگران خصوصا روئسای بعدی بخش های مربوطه شان را بنویسند.” فریده زیرک

 

متن که توسط جناب داکتر صاحب پروانی نوشته شده است:

آنجاییکه میگویند احتیاج مادر ایجاد است ، افغانهای مهاجر مقیم استکهلم که تعداد شان در سال 1993 از دو صد نفر تجاوز نمی کرد.ازینکه از وطن و اعضای خانواده و دوستان خود دور  و جا ماندند ، غم و اندوه هجرت و فرقت و ضرورت صحبت و مشوره در امور مربوط به مشکلات زندگی شان در محیط بیگانه و کلتور نا آشنا و هکذا ملاحظه و مشاهده اتباع مهاجر ممالک دیگر  که دراینجا به دور انجمن های خود جمع بودند و مسایل اجتماعی ،ملی ، دینی و فرهنگی خود را با هم تجلیل می نمودند. افغانهای مهاجر را واداشت تا بفکر ایجاد یک مرکز تجمع و هما یش برای رفع نیازمندی های خود  در امور اجتماعی ، دینی  ، ملی و فرهنگی بیفتند و اقدام نمایندبا لاخره برای رسیدن به این هدف با تماس های متواتر با همدیگر بتاریخ اول فبروری سال 1994 در لوکالی در یارله بری در نکه ( شهر استکهلم) به تعداد چهل نفر جمع شدند و برای تشکیل انجمن افغانها  به بحث نشستند. بعد از بحث های طولانی فیصله بعمل آمد تا یک کمیسیون جهت طرح اساسنامه انجمن تعیین گردد که در اثر پیشنهاد اعضای جلسه پنج نفر از بین حاضرین به عضویت این کمیسیون کاندید شدند و بعد از راءی گیری از طرف جلسه به اکثریت آرآ ء تعیین گردیدند. که این پنج نفر هر یک محترم سید محمود هاشمی ، محترم رحمن مومند ، محترم نصیر احمد ، محترم ظاهر افشار و داکتر پروانی بودند و تآیید و تآکید گردید تا هر چه زود تر این مسوده را ترتیب و به جلسه موسسین پیشکش کنند.کمیسیون بعد از نشست های متواتر  و با استفاده از بعضی اساسنامه های (مهاجرین)کشور های دیگر  ، مسوده اساسنامه را تهیه کرده و بتاریخ پنجم مارچ 1994 جلسه موسس انجمن در لوکالی در  سکرپنیک دایر گردید . مجلس موسسان  تحت ریاست محترم داکتر  صاحب موسی آتش به حضور داشت 44 نفر اعضای موسس  بصورت رسمی آغاز گردید و بعد از قرائت مسوده ماده به ماده غور و بحث شده و روی هر مادۀ آن  بعد از اصلاحات و تعدیلات در شش فصل و 28 ماده به تصویب رسید.نظر به تقاضا و پیشنهاد اعضای جلسه ، انتخابات هیئت اجرائیه نیز صورت گرفت  که انتخابات بصورت رای گیری آزاد و سری بوده که در نتیجه کاندیدان معرفی و رای گیری صورت گرفت و در نتیجه اولین اعضای هیئت اجرائیه انجمن افغانها در سویدن بصورت دیموکراتیک تعیین گردید. ذیلآ اسمای شان ذکر می گردد.” محترم ” دوکتور ظهور پروانی بحیث رئیس      

  محترم دوکتور جبار میرزاد بحیث معاون

 محترم جلال نجیبی بحیث منشی 

محترم رحمن مهمند بحیث مسئول امور مالی

 محترم میر آغا عرب زوی بحیث مسئول ارتباط خارجی

 محترم وحید مهمند بحیث مسئول امور هنری

 محترم دگروال فرید احمدی بحیث مسئول امور فرهنگی

 محترم میرویس عابد بحیث مسئول امور سپورتی

محترمه راحله آتش بحیث مسئول امور زنان 

همچنان درین جلسه سه نفر بحیث اعضای کمیسیون بررسی و نظارت تعیین شدند.

محترم دوکتور غیرت مهمند محترم عزیز خضری محترم نصیر احمد

بتاریخ 26 فبروری سال 1995   جلسه مجمع عمومی سالانه انجمن در فولکت هوس ارمینگه دایر و انتخابات جدید صورت گرفت که اعضای هیئت اجرائیه جدید انتخاب گردیدند.

محترم دوکتور ظهور پروانی بحیث رئیس 

 محترم حبیب رسول بحیث معاون 

 محترم اسمعیل صبور  بحیث منشی 

 محترم رحمن مهمند بحیث مسئول امور مالی 

 محترم دوکتور تیمور رهیاب بحیث مسئول امور خارجی

محترمه راحله  آتش بحیث مسئول امور زنان

محترم فاروق مشرف بحیث مسئول امور فرهنگی 

محترم حفیظ فیروز بحیث مسئول امور موسیقی و سپورت

همچنان درین جلسه سه نفر هریک:محترم عزیز خضری محترم ظاهر افشار محترم حبیب حکیمی به حیث اعضای کمیسیون نظارت و کنتول ( بررسی) تعیین گردیدند

.به تاریخ هشتم می سال 1996 جلسه عمومی سالانه در لوکالی در فیسک سیترا دایر گردیده و انتخابات جدید صورت گرفت که  اعضای هیئت اجرائیه قرار ذیل تعیین شدند.

 محترم دوکتور ظهور پروانی به حیث رئیس

 محترم دوکتور تیمور رهیاب به حیث معاون 

محترم محمد فتاح به حیث مسئول ارتباط خارجه

محترم  پیر محمد بری به حیث منشی 

 محترم صالح محمدآقتاش به حیث مسئول امور مالی

محترم  عبدالله شیوالی مسئول امور فرهنگی

 محترمه راحله آتش مسئول امور زنان 

محترم میرویس خضری به حیث مسئول جوانان 

محترم وکیل سلطانی به حیث مسئول امور سپورت

همچنان درین جلسه سه نفر  هر یک محترم عزیز خضری ، محترم حبیب حکیمی و محترم اسمعیل صبور به حیث اعضای کمیسیون بررسی و نظارت انتخاب گردیدند.

 به تاریخ نهم مارچ 1997 جلسه عمومی سالانه دایر گردیده رئیس و اعضای هیئت اجرائییه تعیین گردیدند. این جلسه سالانه انجمن در لوکال نکه جمنازیوم دایر گردیدمحترم عبدالله شیوالی بحیث رئیس انجمن انتخاب شد 

 محترم عبدالله شیوالی در سال 1998 و 1999 نیز به ریاست انجمن انتخاب گردید و این و ظیفه را پیش برد.

 در سال 2000 جلسه عمومی  سالانه انجمن  در ماه  مارچ دایر  و درآن محترم جلیل میر باز به حیث رئیس انتخاب گردید.

در سال 2001 در  جلسه عمومی سالانه در ماه مارچ باز هم محترم دگروال میر باز به حیث رئیس انتخاب شد.

 در سال 2002 در جلسه عمومی سالانه  در ماه مارچ محترم معین صاحب عبدالسلام سلام  به حیث رئیس انجمن انتخاب گردید.در سال 2003 در جلسه عمومی سالانه  در ماه مارچ دوباره   محترم عبدالسلام خان سلام به حیث رئیس انجمن انتخاب گردیدند.

 در سال 2004 در جلسه عمومی سالانه تاریخی سوم اپریل محترمه فریده زیرک به حیث اولین رئیس زن از طبقه نسوان به این خدمت اجتماعی و فرهنگی  انتخاب گردیدند. خداوند موفقیت های زیاد ی نصیب شان گرداند.

 عبدالظهور پروانی.

جلسه سالانه انجمن افغان ها در سویدن

۲۰۱۰

هییت رئیسه انجمن: نسیم سحر، خداداد فطرت، امین وجدان، نعیم امین، ویس عزت، ملیحه اصغری، منحیث هییت رییسه جدید در مجمع عمومی انتخاب شدند.

جلسه سالانه انجمن افغان ها در سویدن

۲۰۱۸

هییت رئیسه انجمن: نسیم سحر رییس، ویس عزت معاون، ضیا دانش منشی، نعیم امین مسوول مالی، ملیحه اصغری مسوول بخش زنان، حاجی وکیل سلطانی مسوول ورزش، یما صدیقی مسوول موسیقی، لیوون خراسانی مسوول جوانان.

جلسه سالانه انجمن افغان ها در سویدن

۲۰۲۱

Afghanska Föreningen i Sverige

STYRELSE 2021-2023

Ordförande

Wais Ezat

Vice Ordförande

Nargis Barna

Sekreterare

Sanjar Beck för en månad, Sen blev Qasim Wahidi

Kassör

Khrosh Nori till Nov 2022

Naser Muhhabatzadah från december 2022

Ansvarig för kvinnorådet

Saida Karim Wejdan

Medarbetarna: Simin Aqtash, Rahela Atash, Shapirai, Kamila Ezat, Halima Azimi, Yasammin Dastghiri, Atefa Khulmi och Nazifa jan

Ansvarig för religiösa och sociala frågor

Mir Hossain Asghari

Ansvarig för migrationsfrågor

Sahar Samet

Medarbetarna: Nargis Akhlaghi och Uranus Barna

Ansvarig för kulturella frågor

Jassi Singh Wadhwa

Medarbetarna: Aziza Mohammadi, Nilofar Wahidi, Khatul Mohmand, Habibeh Ebrahimi och Sabawoon Mangal.

Ansvarig för integrationsfrågor

Enayat Adel

Medarbetarna: Baloch

Ansvarig för musik och konst

Yama Sidiqi

Medarbetarna: Zia Rahin, Feroz Toofan. Abobakr som teater ansvarig.

Ansvarig för idrott

Ajmal Omar

Medarbetarna:

Wakil Sultani, volleyboll ansvarig

Akmal Jabarkhil och Nasim Saleh, fotboll ansvariga

Aref Afzalzada, cricket ansvarig.

Ansvarig för ungdomar

Leon Khurasani till Nov 2022

Shakiba Rasouli från december 2022

Ansvarig för tekniska/hemsida

Naqib Aslami (Melvin)

Medarbetarna: Ehsan Mohammadi

Valberedning

Frida Zeerak

Medarbetarna: Anwar Farzam och Harif Maroof

Kontrollkommissionen

Asadullah Zeerak

Medarbetarna: Amin Wejdan, Simin Aqtash oh Sayed Akram Lachin

Ordförande för afghanska föreningen i Järfälla

Leon Khurasani

Lämna ett svar