انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي درمورد پناهجويان افغان

بی سرپرستان بدون همراه برای به دست آوردن غذا و مسکن خودفروشی مینمایند

به گفته صلیب سرخ، تعداد بیشتری از افراد بی سرپرست بدون همراه، مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند، یا مرتکب جرم و جنایت می شوند و یا کار می کنند. بسیاری از این بی سرپرستان تنها، خود را در عوض غذا و مسکن می فروشند.

بر اساس گزارشی از صلیب سرخ، تعداد کودکان ونوجوانان تنها و بی سرپرستی که خارج ازشبکه حمایت اجتماعی هستند، رو به افزایش اند.

ــ مارتین ارنلوف دبیر کل صلیب سرخ می گوید: : این گروه از افراد رو به افزایش اند. دو یا سه سال پیش، تعداد بسیار کمی از مردم در این شرایط بودند زیرا یا آنها بر اساس سن ثبت نشده بودند و یا اینکه به سن 18 سالگی نرسیده بودند و توانسته بودند از مسؤلیت شهرداری فرارکنند.

از همه مهمتر برای افراد تنهای بی سرپرست، مشکل پیدا کردن مسکن است زیرا مسؤلیت تنظیم مسکن برای این گروه از افراد را هیچ جایی بر عهده نمی گیرد. اخیرا در روز سه شنبه، اداره مهاجرت اعلام کرد که 400 نفر دیگر که اکثر آنها همین بی سرپرستان تنها می باشند، به زودترین فرصت باید محل های اقامت دولتی را ترک کنند.

ــ مارتین ارنلوف می گوید: ما حداقل 1200 جوان داریم که در وضعیت اضطراری به خاطر نداشتن مسکن به سر می برند. این یک گروه بسیار بزرگ است که نه شهرداری( کمون ) ، نه مقامات منطقه ای و نه ادارات دولتی هیچ گونه مسؤلیت مشخصی برای کمک به مسکن ندارند و این گروه از مردم بسیار آسیب پذیر می شوند.

در یک نظرسنجی از 103 نفری که به دنبال حمایت و پشتیبانی از یک سازمان داوطلبانه بوده اند، تقریبا یک پنجم آنها پاسخ داده اند که شب قبل  از انجام دادن این نظرسنجی را در خارج از خانه خوابیده اند.

این مشکل منجر به عدم سلامت روان می شود اما خطر سوء استفاده را نیز افزایش می دهد. در این نظر سنجی، 38.5 درصد از افراد تنهای بی سرپرست اظهار داشته اند که کارهایی را بر خلاف میل خود انجام داده اند زیرا نیاز به پول یا مسکن داشته اند. بیش از یک پنجم از این افراد می گویند که مجبور به انجام روابط جنسی شده اند. در این گزارش یک فرد ناشناس به طورداوطلبانه اینچنین اظهار می دارد:

 ”جوانان در روابط با زنان پیر و یا مردانی که شبها باید با آنها بمانند، گیر افتاده اند. حدود 20 نفر در اینجا گفته اند که مورد سوء استفاده ی جنسی قرار گرفته اند و در روابط گیر افتاده اند”.

همچنین اطلاعاتی در مورد باندهای جنایتکار وجود دارد که عمدا این افراد بی خانمان و تنها را استخدام می کنندــ” اگر آنها یک فرد بدون مدارک شناسایی (بدون اسناد هویتی)  را بکشند، هیچ چیزی کم نمیشود”ــ و کار کردن مانند یک برده برای پیدا کردن یک جای خواب بر روی زمین.

 مرکز صلیب سرخ به دنبال مسؤلیت هماهنگی ملی برای کودکان و نوجوانان بدون همراه در سویدن است.

مارتین ارنلوف خاطرنشان می کند: شهرداری ها (کمون ها )  نیز به یک وظیفه ی روشن و مشخص و همچنین به کمک های مالی  نیاز دارند تا بتوانند مسؤلیت حل مشکل مسکن برای این گروه را بر عهده بگیرند.

وی همچنین می خواهد تأکید کند که برای عده ی زیادی از افراد بی سرپرست تنها که به سویدن آمده اند، اوضاع خوب بوده است.

ــ او می گوید: آنها به تحصیلات خود در رشته ی آشپزی یا دستیار پرستار ادامه می دهند، جواز رانندگی (لیسنس)  خود را می گیرند و نخستین کار جانبی خود را دریافت می کنند. وی می گوید که این افراد خود را با جامعه ی سویدن وفق داده اند و افراد فعالی در این جامعه هستند.

ترجمه از صفیه وحیدی

منبع :

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ensamkommande-saljer-sig-for-mat-och-boende

Lämna ett svar