انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

جلسات سالانه انجمن

بیست ویک ومین جلسه سالانه انجمن افغانها درفضای صمیمیت تدویر یافت

جلسه سالانه انجمن افغانها که در حقیقت بیستمین سالگرد تاسیس انجمن نیز بود ، بروز یکشنبه مورخ 27 اپریل از ساعت 12.00 الی 16.00 در تالار هیدن اب اف استاکهولم در یک فضای پراز صمیمیت تدویر یافت

در جلسه بعد ازاستماع گزارش اساسی کار یکساله انجمن و قدردانی از موسسین وفعالین انجمن ، گزارش  کمیسیون کنترول بحث پیرامون گزارش صورت گرفت و در کل گزارش مورد تأئید قرار گرفت و فیصله رفع مسوولیت هیئت اجرائیه صادر شد. در بخش دوم  درمورد تاریخچه انجمن صحبت مفصل انجام یافت و یادی از بنیان گذاران انجمن صورت گرفت . در پایان هیئت اجرائیه قبلی با عضویت چند عضو پرانرژی انجمن براییکسال تجدید انتخاب شد

گزارش مفصل بزودی نشر میگردد

 

 

Lämna ett svar