انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

برنامۀ خاص توزیع کارت اقامت به افغانها

در جریان جنگ های عراق و افغانستان، نیرو های نظامی ایالات متحدۀ امریکا حدود پنجاه هزار ترجمان افغان و عراقی را استخدام کردند که بعداً برای آنان، برنامۀ خاص توزیع کارت اقامت در ایالات متحده آغاز شد

سفارت ایالات متحده در کابل، تنها در سال ٢٠١۴، به بیش از نه هزار افغان، از طریق این برنامه، ویزۀ خاص مهاجرت توزیع کرده که نسبت به سال قبل آن، ششصد فیصد بیشتر میباشد.

همکار ما تواب ملکزاد در مورد چگونگی این برنامه و آیندۀ آن با ایرل بلومِن آور، عضو کانگرس ایالات متحده صحبت نموده که آنرا در اینجا دیده و شنیده میتوانید

منبع 

http://www.darivoa.com/content/siv-visa-usa-afghanistan-iraq/2826167.html

Lämna ett svar