انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

برنامه مخصوص برای زنان با دی جی

 

قرار است به تاریخ 20 ماه می 2016برنامه مخصوص برای خانمها زیر نام ( Ladies night)با دی جی ( DJ) افغانی حاوی آهنگهای شاد افغانی و خارجی توسط آقای آیبیک جوزجانی ( Aibeck Jozjany) در فولکیت هوس روگسوید برگزار گردد

تکت دخولی مبلغ 80 کرون

DJ Aivid Presenterar- 20Mai LiveDJ -Nya Folkets Hus Rågsved- Rågsvedstorget Från Kl:19_01 

Lämna ett svar