انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

برنامه شاد موسیقی درشب سال نو در رستورانت افغانی

به اساس اطلاعیه اخیر اداره رستورانت با تاسف که برنامه شاد موسیقی افغانی در شب سال نو بنابر مشکلات یکی از نوازندگان فسخ گردیده است .اداره رستورانت از این تغییر برنامه اظهار تاسف کرده است

Lämna ett svar