انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

بررسی وضعیت زنانی که با ازدواج به سويدن می آیند و مورد آزارقرارمی گیرند

اداره کل امورمهاجرت تصمیم دارد وضعیت زنان خارجی را که به ازدواج مردان سويدنی درمی آیند و مورد ضرب و شتم و آزار قرارمی  گیرند، مورد بررسی قراردهد

 گزارش بررسی وضعیت زنان آزاردیده


سازمان کمک های اضطراری به زنان آزاردیده که بررسی هایی را دراین مورد انجام داده اعلام کرده است که تنها در سال ۲۰۰۸ بیش از ۵۰۰ زن خارجی به دلیل ضرب و شتم و آزار همسرانشان به این سازمان مراجعه کرده بودند.
چنین آماری دراداره ی کل امورمهاجرت وجودندارد، اما آنچه که مسئولان این اداره عنوان می کنند وجود قانونی ست که تاکیددارد، ضرب و شتم و آزارچنین زنانی می تواند دلیلی برای دریافت اجازه ی اقامت آنها شود. زنانی که به دلیل ازدواج با مردان سويدنی به سويدن می آیند برای دریافت اجازه ی اقامت باید به مدت حداقل دو سال در ازدواج این مردان باشند و درصورت جداشدن از همسرانشان مجبور به بازگشت به کشور خود می شوند. سازمان های مدافع حقوق زنان می گویند که وجود چنین قانونی به مردان اجازه می دهد تا با این زنان رفتاری غیرانسانی و بسیار خشونت آمیزداشته باشند.
 Maria Rashidi, föreningen kvinnors rätt
    دراین مورد گفتگویی داریم با ماریارشیدی، ازمسئولان انجمن حق زنان در استکهلم که درزمینه ی کمک به زنانی که مورد خشونت و آزارقرارمی گیرند، فعالیت می کند

 

    منبع سايت پژواک گفتگو با ماریا رشیدی

درينباره بيشتر بخوانيد

Fruar från utlandet ska få ökat skydd

Lämna ett svar