انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي درمورد پناهجويان افغان سيمينارها

بحث پیرامون اسناد هویتی افغانها در سویدن

بحث پیرامون اسناد هویتی افغانها در سویدن

په سویدن کی د افغانانو د هویتی پانی په هکله بحث

بتاریخ 22 نومبر 2020 یک بحث پیرامون اسناد هویتی افغانها در سویدن بطور زنده از طریق فیسبوک افغانهای سویدن صورت گرفت که در آن جناب محترم انجنیر عباس نویان سفیر افغانستان در سویدن ، برخی نمایندگان نهاد های اجتماعی و فرهنگی افغانها سهم گرفتند به سوالات چند تن از پناهجویان پاسخ داده شد

برگزار کننده : انجمن افغانها در سویدن 

Lämna ett svar