انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

اولین ورود با ویزه شنگنتنها به کشورهایکه در تقاضانامه ها ذکر شده است

در اینباره با کلیک لینک زیر بیشتر بخوانید

اولین ورود با ویزه شنگن تنها به کشورهایکه در تقاضانامه ها ذکر شده است

Lämna ett svar