انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

انتخابات

اولین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان

 

Lämna ett svar