انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Allmänt

اوقات ازان، سحری و افطاری ماه مبارک رمضان

اوقات ازان، سحری و افطاری ماه مبارک رمضان این نرم افزار شما را بطور اتوماتیک کمک خواهد کرد تا از اوقات نماز های پنجگانه باخبر شوید. نخست نرم افزار را در کامپوتر تان نسب (اینستال ) کنید.

Lämna ett svar