انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

انتقاد به نحوه ی برخورد سويدن با نیروی کار خارج از اتحادیه ی اروپا

برخورد دولت سوئد با وضعیت کارگرانی که از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا به این کشور می آیند با انتقاد سازمان همکاری های اقتصادی  روبرو شده است.این سازمان، سوئد را به دلیل نداشتن کنترل کافی بر نحوه ی کار، دستمزد و قرار داد با افرادی که از خارج از کشورهای اتحادیه ی اروپا به سوئد می آیند، مورد انتقاد قرار داده است. اکثر این افراد عنوان می کنند که پیش از سفر به سوئد، مبالغ زیادی قرض کرده و به شرکتی که قول دادن شغلی پر درآمد در سوئد را به آن ها داده بود، پرداخت کرده اند.اداره کل امورمهاجرت سوئد ضمن قبول این انتقاد عنوان می کند که نسبت به پاره ای از تقلب ها نیز آگاهی دارد.

یوناس لیندگرن ، یکی از مسئولان اداره ی مهاجرت در گفتگوئی با اکوت ، بخش خبری رادیو سوئد عنوان کرده است که آنها خود این تقلب ها را مشاهده می کنند، اما بنا بر یوناس لیندگرن، می گوید که مسئولان اداره مهاجرت با دولت نیز در این زمینه مذاکرات مثبتی داشته اند. او همچنین اشاره می کند که باید شکل مناسبی برای تغییر قوانین پیداشود تا بتواند تاثیر گذار باشد. اکوت، بخش خبررادیو سوئد، درگزارش خود به بررسی مقررات کاری در سوئد در رابطه با نیروی کار مهاجر که توسط سازمان همکارهای اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و در ماه دسامبر، کمتر از یک ماه دیگر به دولت ارائه خواهد شد نیز پرداخته است. گفته می شود که سوئد از جمله کشورهائی ست که در زمینه ی پذیرش نیروی کارمهاجر از سیستم باز و گسترده ای برخوردار است.
از سال ۲۰۰۸ به این سو که قوانین مربوط به پذیرش نیروی کار از خارج از کشورهای اتحادیه ی اروپا به سوئد تغییر کرده، اداره کل امورمهاجرت، می گراشونس ورکت با مهاجرت حدود ۴۷ هزار نیروی کار به سوئد موافقت کرده است. یوناس لیند گرن از اداره ی مهاجرت، در رابطه با سوء استفاده و بدرفتاری با نیروی کار در سوئد، عنوان می کند، اداره ی مهاجرت می تواند کنترل اندکی در برخی موارد داشته باشد، ولی فاقد یک سیستم سازمان یافته برای کنترل در این زمینه است. اوهمچنین تاکید می کند که این اداره آماری از تقلب های صورت گرفته در این زمینه را دراختیار ندارد. او سوء استفاده از نیروی کار را بیشتر در رستوان ها و بخصوص پیتزائی ها می داند. دراین حال توبیاس بیلستروم، وزیر امورمهاجرت می گوید که اداره ی کل امورمهاجرت باید تلاش کند تا بتواند به شکلی منظم این نوع رفتارها را اصلاح کند. او همچنین می گوید که دراین مورد وظیفه ی ویژه ای ازسوی دولت به این اداره محول شده تا ازجمله امورثبت این نوع مشاغل را با بایگانی اینترنتی اداره مالیات هماهنگ سازد.
زینت هاشمی
zinat.hashemi@verigesradio.se

منبع : سايت پژواک

دراينباره بيشتر بخوانيد به زبان سويدني 

Migrationsverket: Lagen måste ändras

Lämna ett svar