انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

انتقاد از دادگاه های مهاجرت

 لارش گوستافسون  نماینده حزب دموکرات مسیحی در  هلند( عضو پارلمان سويدن ) در انتقاد به عملکرد دادگاه های مهاجرت ( محکمه مهاجرتي ) گفته است که برای متقاضیان پناهندگی درخواست اقامت بصورت یک لاتاری( لاتري ) درآمده است. اشاره او به تصمیم های متضادی ست که دادگاه های مهاجرت در شهرهای استهلم ، يوتيبوري و مالمو گرفته اند

اخیرا دادگاه مهاجرت در یوتبوری اعلام کرد که تمام پناهجویان سومالیایی که از شهر موگادیشو، پایتخت کشورآمده اند باید اجازه ی اقامت دریافت کنند. ازسوی دیگر پناهجویان سومالیایی که درهمین شرایط  قرارداشتند از داگاه های مهاجرت استکهلم و مالمو، پاسخ منفی دریافت کردند. لارش گوستافسون معتقداست که دادگاه های مهاجرت اطلاع چندانی از شرایط پناهجویان درکشورخود ندارند. او همچنین درخواست کرده است که کارکنان این دادگاه ها اصول حرفه ای کار را بیاموزند تا از تصمیم های فردی توسط آنها جلوگیری شود

منبع : راديوي بين المللي سويدن ، پژواک

Lämna ett svar