انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

امسال ،سویدن 1900 پناهنده‌ی سهمیه‌ای می‌‌پذیرد

سویدن امسال نیز در همکاری با کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل، پذیرای ١٩٠٠پناهنده خواهد بود. شمار پناهندگان سهمیه‌ای در سال ٢٠١٣ و ٢٠١٤ نیز حدود ١٩٠٠ پناهنده بود

گزارش‌ها حاکی از این است که بسیاری از این پناهندگان، یعنی ٧٠٠ تن از آنها شهروندان سوری یا فلسطینیانی هستند که از سوریه فرار کرده‌اند. پناهندگان سهمیه‌ای برای کشورهای گوناگون در گام نخست توسط کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، انتخاب می شوند اما تصمیم نهایی را در مورد پذیرش آنها دولت‌های مربوطه ، برای نمونه سویدن، می‌گیرند. این پناهجویان از کشوری که به آنجا فرار کرده‌اند پذیرفته می‌شوند و مانند دیگر پناهجویان نیستند که باید برای پناهنده شدن به کشورهای گوناگون، مثلا سویدن، خودشان را به این کشورها رسانده ودرخواست پناهنگی کنند. در میان ١٩٠٠ پناهنده‌ای که امسال به عنوان پناهنده‌ی سهمیه‌ای به سویدن می‌آیند، علاوه بر سوری ها و فلسطینی‌ها، پناهندگانی از سومالی، اریتره، گنگو، افغانستان و اتیوپی نیز دیده می‌شوند

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=6101445

Lämna ett svar