انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

اعلان فاتحه

آگهی فوتی:

با تاسف و اندوه بزرگ اطلاع یافتیم که محترمه مهتاب گل همسر آقای عبدالجلیل سلطانی به اثر مریضی ایکه عاید حالشان در کابل گردیده بود چند روز قبل در یکی از شفاخانه های شهر کابل داعی اجل را لبیک گفت .انا لله و انا اليه راجعون

ابراز تسلیت:

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات نابهنگام مرحومه مهتاب گل به آقایون عبدالجلیل سلطانی ، یوسف سلطانی ، عبدالوکیل سلطانی ، اجمل حبیبی و سایر اعضای خانواده وبازماندگان مرحومه مغفوره ، اقارب و دوستان شان ابرازداشته برایشان صبر جمیل خواسته و برای مرحومه مغفوره بهشت برین از بارگاه خداوند متعال استدعا مینماید.

اعلان فاتحه :

عبدالجلیل سلطانی – شوهر ؛ یوسف سلطانی ، شریف سلطانی ، شوکت سلطانی و پامیر سلطانی – پسران ؛ فاطمه سلطانی و هاجره سلطانی – دختران ؛ عبدالجمیل سلطانی ، محمد علی سلطانی و حاجی عبدالوکیل سلطانی – برادران شوهر ؛ اجمل حبیبی و ناصر خوازک – دامادان ؛ عادله سلطانی و لیدا سلطانی – عروسان ؛ آصف سلطانی ، شعیب سلطانی و یونس سلطانی – برادرزاده های شوهر ؛ نسبت وفات مرحومه مهتاب گل – والده یوسف سلطانی که جنازه قبلا در کابل بخاک سپرده شده به اطلاع دوستان میرسانند که فاتحه مردانه و زنانه به روز یکشنبه مورخ 23 ماه می از ساعت یک الی چهار عصر ( 13.00 -16.00) در رستورانت سلطانی واقع سولینتونا در آدرس زیر برگزار میگردد.
آدرس :

نوت : قیودات و توصیه های اداره صحت عامه سویدن جدا مراعات گردد.

Lämna ett svar