انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

تظاهرات

اعتراضات عليه اعدام ها در ايران

انسان زیباترین پدیده ای خلقت است و خداوند از آفرینش چنین موجود شگرفی به خود بالید و خودرا احسن الخالقین خواند
مسلم است که نابود کردن انسان کار زشت پسندان و تمامیت خواهان است که حتی اراده ای خداوند را هم به استهزا میگیرند

انجمن افغانها بعنوان یک سازمان اجتماعی یی غیر سیاسی با نفس معدوم کردن انسان مخالف بوده و این شیوه را حتی اگر به منظور پیشگیری از جرم و خلاف رفتاری هم عنوان شود، روش ناپسند میداند

اخیرا اعدام تعدادی از افغانها در ایران و بخصوص صدور حکم اعدام برای سه هزار افغان از جانب دادگاه های جمهوری اسلامی ایران باعث تشویش اذهان عامه ای ملت افغانستان در اقصا نقاط جهان شده است
انجمن افغانها با ملت خویش و تمام انسانهایی که از تاثیرات نامطلوب اعدام ها متحمل صدمات جبران ناپذیر روحی میگردند هم صدا شده و از مقامات جمهوری اسلامی ایران میخواهند که هرچه سریعتر روند اعدام ها را متوقف سازد


به خاطر محکوم کردن روند رو به اقزایش اعدام شهروندان ایرانی و افغانی  ، نهادها و انجمنهای ایرانی در استکهلم تظاهراتی را بر گزار خواهند کرد، شرکت در تظاهرات بستگی به تصمیم شخصی یی افراد دارد

زمان و مکان تظاهرات از جانب نهادهای برگزار کننده اعلام شده است

زمان: چهار شنبه   ۱۲ ماه می ۲۰۱۰ ساعت ۱۷ بعد از ظهر
مکان: میدان مرکزی شهر استکهلم سرگل توری
برگزارکننده: ”جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران”

فلم تظاهرات در کابل

Lämna ett svar