انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ورزش

اطلاعیه ورزشی در بخش والیبال

 

قرار است انجمن افغانهاى شهر بوروس بتاريخ 2019/03/16 تورنمنت واليبال را تحت نام جام دوستى و همبستگى برگزار نمايد ،

بناً تيم هاى واليبال كه خواست اشتراك در اين تورنمنت را دارند ميتوانند جهت ثبت نام الى تاريخ 2019/03/03 راجستر نمايند .

ياداشت :- اشتراك يك تيم واليبال 1000kr شماره سويش 0736345778

نوت :- تيم هاى اشتراك كننده بايد ساعت نه صبح در سالون ورزشى به ادرس ذيل حاضر باشند

Boråshallen Bockasjögatan 2 50430 Borås

براى معلومات بيشتر بشماره هاى ذيل ميتوانيد تماس بيگريد : 

073-727 43 28
070- 469 66 18

 

Lämna ett svar