انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

اطلاعیه شورای اجرائیوی مسجد افغانها

بحمدالله به یاری خداوند متعال و پشتیبانی هموطنان خداجوی ما و سایر مسلمانان عزیز هیأت اجرائی مسجد و مرکز اسلامی افغانها توانست یک مکان بهتر و بزرگتر را برای سهولت هرچه بیشتر نمازگزاران و سایر امور خیریه اسلامی به اجاره بگیرد
از یک ماه بدینسو به شدت کار ترمیم و آماده سازی لوکال برای یک مسجد تیپیک و زیبا ادامه داشت و تا حال توانسته ایم که نود درصد کارها را به اتمام برسانیم و امور انتقالات از لوکال قبلی به لوکال جدید هم انجام شده است

به تاریخ 2012.11.26 هیأت اجرائیه مسجد بعد از مشورت اعضا به نتیجه رسید که روز یکشنبه تاریخ 2012.12.09 را روز افتتاح رسمی مسجد و ختم قرآن عظیم الشأن اعلام نماید
در ضمیمه مجلس ختم، گزارش مختصرمالی، بیانیه افتتاحیه و تشریح فعالیتهای انجام شده در بیشتر از یک سال اخیر تقدیم خواهد گردید و در ختم مجلس غذای نذری که به نیت نزول برکات و حسنات از جانب باریتعالی آماده خواهد شد نیز در خدمت حاضرین مجلس قرار میگیرد
اکیدن از هموطنان عزیز و مسلمانان نمازگزار خواهیم خواست که برای ارائه خدمات بهتر و خداپسندانه تر از هیچگونه کمک و همکاری اعم از مشورت دهی، کمک مالی و تدریسی برای آموزش دروس قرآنی برای فرزندان تان دریغ نفرمائید 
چون هزینه ماهانه لوکال جدید بیشتر از دوبرابر لوکال قبلی است و با پول برق و کرائیه و سایر مصارف تا حدود سی هزار کرون در ماه میرسد بنائن به کمکهای مستمر و اختصاصی شما نیازمندیم

زمان: یکشنبه 09 دسمبر از ساعت 13:00 تا ساعت 15:00 شام
آدرس
Hardemogatan 1
12467 Bandhagen
شماره حساب بانکی مسجد
Bankgiro nr
878-1221
برعلاوه حساب بانکی فوق شما میتوانید کمکهای نقدی خود را به کمیسیون مؤظف نیز تسلیم نمائید
تذکر: شرکت خواهران و برادران در مجلس ختم بلامانع میباشد و برای هرکدام مکان جدا از هم وجود دار

Lämna ett svar