انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

اطلاعيه مسؤولين مسجد افغانها

به اطلاع تمام اعضاي شوراي رهبري مسجد افغانها رسانيده ميشود که جلسه شوراي رهبري مسجد افغانها به روز يکشنبه مورخ 20 نوامبر 2011 ساعت 14.00 در مسجد افغانها واقع روگسويد شهر استاکهولم داير ميگردد
مسؤولين مسجد افغانها

Lämna ett svar