انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

استاد دوکتور رازق رویین در یک کنفراس علمی،فرهنگی وادبی در شهر استاکهولم

انجمن افغانهادرسویدن  افتخار دارد كه دانشمند فرهيخته و محقق فرزانه دكتور رازق رويين، استاد پوهنتون كابل، شاعر، محقق و مؤلف كتبدرسي مكاتب را در يك كنفرانس علمي، فرهنگي و ادبي دعوت مي نمايد.

استاد دكتور رازق رويين در اين نشست پيرامون تحقيقات شگرف اش در زمينه:

بلخ زادگاه اوستا، اوستا شناسي در افغانستان، خاستگاه اوستا و معرفي اوستا به عنوان نخستين كتاب ادبي و ديني آريايي ها هند، جايگاه نخستين اوستاشناسي در جهان بررسي علل عدم پيشرفت اين رشته در كشور ما و كشور هاي همسايه اهميت اوستاشناسي در كشور ما به عنوان سرآغاز مدنيت معنوي ما ضرورت شناخت اوستا و زبانهاي باستاني كشور ماصحبت مینمایند

 از تمام فرهنگيان فرهيخته و علاقمندان فرهنگ وزين كشور باستاني ما تمنا مي بريم تا با حضور گرم شان در اين نشست حضور به هم رسانيده و از صحبت هاي پر محتواي استاد رويين بهره ببرند. Sveavägen 41 :مكان ABF, Stockholm Upplandsrummet, 5 tr

قرار است که جریان کنفراس از طریق فیسبوک افغانهای سویدن بطور زنده نشر گردد.

Lämna ett svar