انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

ازدواج اجباری در سويدن

دولت سوئد (سويدن )به ادارۀ کل امور مهاجرت مأموریت داد که مسئلۀ ازدواج کودکان را مورد تدقیق قرار دهد. ادارۀ امور مهاجرت با پذیرش این مأموریت مسئولیت پیدا کرد که بر اساس آمار ازدواج موارد ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال را بررسی کند و پس از تهیه و ثبت آمار ازدواج‌های غیرقانونی کودکان در صدد رفع معضل تصمیم بگیرد

تصمیم دولت سوئد پس از سفارش یک سری تحقیقات و به کار گماردن یک گروه کاری برای تجسس در این امر گرفته و به ادارۀ کل امور مهاجرت ابلاغ شد. این گروه کاری ضمنا مسئولیت وضع مقررات مجازات در موارد ازدواج‌های اجباری را نیز داراست.  ازدواج اجباری و مقابله با آن در سوئد

در حال حاضر موارد ازدواج اجباری زیر عناوین «تهدید غیرقانونی» و «اجبار غیرقانونی» در دستگاه قضائی بررسی می‌شود. این در حالی است که وزیر امور مهاجرت، توبیاس بیل‌ستروم Tob امید دارد که پس از بررسی نهادهای ذیربط قوانین به منظور جلوگیری از ازدواج‌های غیرقانونی تغییر یابند. او به رادیو سوئد در این مورد گفت:
«بر اساس نرم‌های حقوقی سوئد، ازداج‌هائی که در آن‌ها طرفی به اجبار تن داده باشد یا این که یکی از طرفین زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، بدون مجوز ویژه، مورد پذیرش نیستند. اما با این حال می‌دانیم که بسیاری از جوانان جامعه نگرانند که حق انتخاب شریک زندگی خود را از دست بدهند و به ازدواج مجبور شوند، از این گذشته مواردی نیز هست که افرادی که سنی پائین‌تر از سن ازدواج قانونی دارند، پیش از ورود به سوئد ازدواج کرده‌اند.»
به گفتۀ وزیر امور مهاجرت موارد ازدواج اجباری باید بسیار جدی گرفته شوند. توبیاس بیلستروم می‌گوید:
«به نظر ما قضیۀ دور زدن قوانین مربوط به ازدواج نیز بسیار جدی است چرا که بر اساس قوانین جاری در جامعه امر ازدواج باید کاملا داوطلبانه باشد و بر اساس این قوانین ازدواج اجباری افراد زیر سن قانونی پذیرفته نیست. این امر که نوجوانان در طول تابستان از سوئد به کشورهای دیگر می‌روند و در حالی که کمتر از ۱۸ سال دارند، ازدواج کرده به کشور بر می‌گردند اصلا قابل قبول نیست. این امر بسیار جدی است و از نظر دولت در این زمینه کمبودهائی وجود دارد.»
یکی از مشکلات نوجوانان برخی از گروه‌های مهاجر ساکن سوئد این است که دختران بویژه به هنگام تعطیلات تابستانی مدارس به کشورهای زادگاه خود یا پدر و مادرشان فرستاده می‌شوند و در آن‌جا با استفاده از قوانین موجود ازدواج می‌کنند. این موضوع ازدواج اجباری در حال حاضر اسباب نگرانی برخ از نوجوانان خارجی‌تبار است و بر اساس ارقام کمیتۀ جوانان یا  در حال حاضر ۸۰۰۰ نوجوان در سوئد با چنین نگرانی‌هائی زندگی می‌کنند.

taher.jambarsang@sr.se

منبع : سايت پژواک،راديو سويدن

Lämna ett svar