انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

اداره مهاجرت: تعداد پناهجویان در سویدن به بالاترین سطح رسیده است

تعداد افرادی که در سویدن، تقاضای پناهندگی داده اند، به بالاترین میزان خود پس از جنگ بالکان در بیست سال پیش رسیده است. اداره کل امور مهاجرت با انتشار این آمار اعلام کرده است که در سال جاری ۴۵۰۰۰ هزار نفر تقاضای پناهندگی از سویدن را کرده اند و بر طبق پیش بینی ها سال آینده نیز، شمار پناهجویان به ۵۴۰۰۰ نفر خواهد رسید. جنگ داخلی در سوریه ، دلیل اصلی بالارقتن شدید شمار پناهجویان در سوئد اعلام شده است. همزمان که سیل ورود پناهجویان از کشورهای افغانستان و سومالی نیز همچنان ادامه دارد.اداره مهاجرت در حال حاضر با مشکل تهیه مسکن برای پناهجویان روبروست و تقاضای افزایش بودجه تا یک ونیم میلیارد کرون را کرده است

 

آندرش دانیلسون مدیر کل اداره مهاجرت در گفتگو با بخش بین اللملی رادیو سویدن می گوید
– ما توان مالی مقابله با افزایش شدید پناهجویان در مدت زمان کوتاه را نداریم. باید تقاضای بودجه بیشتر و استخدام کارمندان بیشتری را انجام دهیم. برای رسیدگی به پرونده های پناهجوئی و تهیه مسکن برای این افراد نیاز به همکاران بیشتری داریم و شروع به استخدام افراد نیز کرده ایم. او در ادامه تاکید می کند که مدت زمان رسیدگی به پرونده های پناهجوئی با توجه به شرایط روز، بسیار طولانی تر خواهد شد
سویدن در بین دیگر کشورهای اروپائی،بیشترین مسئولیت را برای پذیرش جنگ زدگان سوری، و نیز دیگر گروههای مهاجر پذیرفته است

منبع : سایت پژ.اک

Billström varnar för hårt tryck på asylsystemet

Över 50 000 asylsökande nästa år

Lämna ett svar