انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

چهره های ممتاز

احمدسمیر محبوبی فارغ التحصیل سال 2020 از انستیتوت طب کارولینسکا استاکهولم


احمد سمير محبوبى فارغ التحصيل سال 2020 از انستيتوت كارولينسكه از رشته Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi . احمد سمير محبوبى فرزند محمد عظيم  محبوبى متولد سال 1998 كمون سولنتونا شهر استهكولم كه دوره هاى ابتدايى ،متوسطه وليسه را به ترتيب در Eriksbergsskolan, Helenelundsskolan و Rudbeck به اتمام رسانيده است.او در سال 2017 شامل فاكولته در انستيتوت كارولينسكه گرديد كه در 2020 آنرا  با موفقيت به پايان رسانيد.

در جريان سال اخير تحصيلى دوره پراكتيك خود را در كشور ايرلند در بيمارستان The Mater Misericordiae University Hospital انجام داده است .احمد سمير يكى از محصلين انتخاب شده كارولينسكه در محفل نوبل پريس سال 2019 در استهكولم بود . احمد سمير يكى از برندگان Award جهانى 2020 Examensarbete بنام Global Undergraduate Awards گرديده كه مركز ان در كشور ايرلند ميباشد .فعلاً در بخش Klinisk fysiologi avdelningen در Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge به صفت Biomedicinsk analytiker ايفاى وظيفه مينمايد.

انجمن افغانها در سویدن فراغت موفقانه از انستیتوت طب کارولینسکا و دریافت جایزه جهانی را به جناب احمد سمیر محبوبی تبریک و تهنیت گفته موفقیت های مزید برای این ایشان آرزو مینماید. 

Lämna ett svar