انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

احزاب سبز و سرخ، قانون پذیرش پناهجو را مورد تجدید نظر قرارمی دهند

احزاب سبز و سرخ، امروز پیشنهاد مشترک جدیدی را در رابطه با سیاست پناهنده پذیری سويدن ارائه دادند. آنها اعلام کرده اند که دروحله ی اول، بخش هایی از روند رسیدگی به پرونده های پناهجویان را که در دوره ی حکومت خود آنها به اجرادرآمد، مورد تجدیدنظر قرارخواهندداد

 

 

قانون موجود اتباع بیگانه    در زمان دولت سوسیال دموکرات ها تصویب شد و براساس آن ازجمله، اداره امور اتباع بیگانه منحل و رسیدگی به شکایت های پناهجویان به دادگاه های عادی سپرده شد.
اینک احزاب سبز و سرخ اعلام کرده اند که مواردی دراین قانون باید مورد بررسی مجدد قرارگیرند. دراین مورد ازجمله به دقیق کردن موضوع درگیری های مسلحانه و وجود اختلافات شدید داخلی در کشور پناهجو، افزایش پذیرش پناهجو به دلیل گرایشات جنسی و جنسیت آنها و گسترش امکان حضور پناهجو در دادگاه ها اشاره شده است.

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se
منبع : سايت پژواک 

Lämna ett svar